Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr. XLIII/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwała Rady Gminy - 26 marca  2014 r.

Uchwała nr 338 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

338.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 marca  2014 r.

Uchwała nr 339 - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014".

339.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 marca  2014 r.

Uchwała nr 340 - w sprawie funduszu sołeckiego.

340.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 marca  2014 r.

Uchwała nr 341 - w sprawie poparrcia rezolucji rybaków stawowoych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w naszym kraju.

341.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 marca  2014 r.

Uchwała nr 342 - w sprawie zmiany uchwały Nr. XXXXIX/315/2013  z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2014 rok.

342.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 marca  2014 r.

Uchwała nr 343 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy za 2013 rok.

343.pdf

Sprawozdanie finansowe Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy - pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 marca  2014 r.

Uchwała nr 344 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr. 864/1 położonej w  miejscowości Gluzy stanowiącej własność Gminy Wiślica.

344.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 marca  2014 r.

Uchwała nr 345 - w sprawie stanowsika dotyczącego budowy małej elektrowni wodnej na terenie działek Nr. ewid. 1621, 1642, 1650, 2022 połozonych w miejscowości Nowy Korczyn.

345.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 marca  2014 r.

Uchwała nr 346 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacje zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

346.pdf