Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XLV z dnia 26 czerwca 2014 r.

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XLV/356/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wiślica za 2013 rok.

PDF356.pdf (165,74KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XLV/357/2014 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiślica z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

PDF357.pdf (154,53KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XLV/358/2014 -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fifnasowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Regionalnego w Wiślicy za 2013 rok.

PDF358.pdf (518,78KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XLV/360/2014 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

PDF360.pdf (1,57MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2014r

Uchwała Nr XLV/361/2014 -  w sprawie zmiany uchwały  Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

PDF361.pdf (240,83KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XLV/362/2014 -  w sprawie  przystapienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej.

PDF362.pdf (322,22KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XLV/363/2014 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/315/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2014 rok.

PDF363.pdf (272,69KB)