Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum w Wiślicy

Gimnazjum w Wiślicy

GIMNAZJUM W WIŚLICY  im.  KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

ul. Okopowa 27  -  28-160 Wiślica 

nr. tel. 41 3792 069 lub 41 3690 969

strona internetowa: gimwis.edupage.org

Dyrektor szkoły Pan mgr inż. Grzegorz Kamiński

W Gimnazjum w Wiślicy zatrudnionych jest 18 nauczycieli, oraz 3 pracowników obsługi: sprzątaczka, woźny i sekretarka.

W szkole jest :

- 10 oddziałów klas I - III – uczniów 252 , w tym:

-  uczniów dowożonych 215

§ do szkoły uczęszczają dzieci z miejscowości: Wiślica, Gorysławice, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Szczytniki, Szczerbaków, Górki, Kobylniki, Jurków, Aleksandrów, Kocina, Chotel Czerwony, Skorocice, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Hołudza, Łatanice, Stawiszyce, Brzezie, Wiśniówki.