Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych

Szkoła podstawowa w Skotnikach Dolnych

SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOTNIKACH DOLNYCH  -  SKOTNIKI DOLNE 41

28-160 WIŚLICA  -  TEL (041)3792615

Dyrektor szkoły Pani mgr Barbara Głombińska

W Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych zatrudnionych jest 12 nauczycieli oraz            

2 pracowników obsługi: sprzątaczka i palacz centralnego ogrzewania w okresie sezony grzewczego.

W szkole jest :

- 6 oddziałów klas I - VI – uczniów 76 ,

- 1 oddziały klas „0”- dzieci 14,

- uczniów dowożonych 56

 do szkoły uczęszczają dzieci z miejscowości: Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice.