Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

Szkoła podstawowa w Wiślicy

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŚLICY - UL PODWALE 1 - 28-160 WIŚLICA

TEL ( 041) 3690970

Dyrektor szkoły  mgr Artur Haruza

W Szkole Podstawowej w Wiślicy zatrudnionych jest 29 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi w tym 3 sprzątaczki, woźny, konserwator i sekretarka.

W szkole jest :

-   13 oddziałów klas I - VI – uczniów 286,

-     2 oddziały klas „0” - dzieci 36

-    uczniów dowożonych 216

§ do szkoły uczęszczają dzieci z miejscowości: Wiślica, Gorysławice, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Szczerbaków, Szczytniki, Górki, Jurków, Kobylniki, Sielec, Wiśniówki, Kocina, Stawiszyce, Chotel Czerwony, Skorocice, Hołudza.