Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Test

 

WIDOK KARTA AWNIOSEK O WYDANIE DECYZJI, WNIOSEK O UDZIELENIE WSKAZAŃ LOKALIZACYJNYCH, WNIOSEK O USTALENIE PROGRAMU DOSTOWAWCZEGO

Nr karty Jednostka Typ Nazwa dok. Zakres przedmiotowy Data dok. Podmiot Pokaż zawartość karty
1 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa budynku inwentarskiego obory ze stołem paszowym 2007-03-26 r. Dane w aktach sprawy
2 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia-budowa budynku inwentarskiego 2007-03-20 r. Dane w aktach sprawy
3 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa sieci wodociągowej łączącej istniejące wodociągi w m. Kobylniki-Wiśniówka i Skorocice oraz z przyłączami w m. Skorocice-Aleksandrów 2006-12-11 r. Urząd Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, REGON 000551734
4 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek o wydanie decyzji srodowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowie domu jednorodzinnego mieszkalnego 2007-10-03 r. Dane w aktach sprawy
5 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Decyzja o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:Wawrowice,Ostrów,Kuchary, Koniecmosty, Szczytniki,Szczerbaków-II ETAP" 2006-12-07 r. PPU DOMED Sp.z.o.o, ul. Tęczowa 32, 53-602 Wrocław tel./fax:(071) 343-56-64 e-mail:biuro@domed.pl
6 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja gospodarcza Gminy Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych i lokalnych w miejscowościach: Chotel Czerwony-Poddębie,Skorocice, Brzezie - etao II", polegającego na: Przebudowie istniejących dróg gminnych o łącznej długości 6420 mb: - Nr 004380 T Hołudza-Brzezie-Chotel CZerwony wraz z drogą lokalną dz nr ew.227/3, 307, 211/1, 211/2 w m. Brzezie o długości 1530 mb, - Nr 004386 T Skorocice-Aleksandrów dz. nr ew. 638, 964, 989 w m. Skorocice - Aleksandrów, o długości 3300 mb, - Nr 004378 T Bilczów-Poddębie dz. nr ew. 1069 w m. Chotel Czerwony-Poddębie, o długości 1590 mb. 2008-05-29 r. Gmina Wiślica ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
7 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej „Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejące wodociągi w m. Kobylniki-Wiśniówki i Skorocice oraz sieć wodociągowa z przyłączami w m. Skorocice-Aleksandrów gm. Wiślica „ 2008-07-15 r. Gmina Wiślica, ul.Okopowa 8, 28-160 Wiślica
8 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wawrowice od km 0+220 do 1+200, odcinek o długości 980 mb 2008-04-11 r. Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
9 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polagającego na budowie sieci wodociągowej łączącej istniejące wodociągi w m. Kobylniki-Wiśniówka i Skorocice oraz sieć wodociągowa z przyłączami w m. Skorocice-Aleksandrów 2008-06-26 r. Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
10 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na realizacja projektu Aktywizacja gospodarcza Gminy Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych i lokalnych w m.: Chotel Czerwony – Zawierzbie, Zagórze; Łatanice, Szczytniki, Górki, Szczerbaków- etap I. 2007-10-11 r. Dane w aktach sprawy
11 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsnego o zakład magazynowo-socjalny na działkach 343, 344 w m. Łatanice, gm. Wiślica" 2009-02-13 r. Chrobot Zbigniew, ul Batorego 3, 28-100 Busko Zdrój
12A/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "„Wykonaniu robót budowlanych mających na celu dostosowanie części budynku istniejącej hali magazynowej na ubojnię trzody chlewnej i zakład przetwórstwa mięsa wraz z budową zbiornika na ścieki technologiczne, na działkach nr ew. 298, 299, 300, 301, 302, 303 obręb Koniecmosty, , gm. Wiślica" 2009-08-13 r. dane w aktach sprawy
13A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek na wycinkę drzew gat. lipa-2 szt., rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0088Trelacji Łatanice-Hołudza-Bilczów, przy działce nr ewid. 519/3w m. Hołudza 2010-01-14 r. Aleksandra Bandura
15 A/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek w sprawie wycinki drzew gat. topola-10 szt., rosnących na działce nr ewid. 9/5 w m. Górki 2009-10-30 r. Gospodarstwo Rybackie Górki Spółka z.o.o.w Górkach
14A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju dot. wycinki drzew gat.lipa-2szt, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0088T relacji Łatanice-Hołudza-Bilczów, przy działce nr ewid. 519/3 w m. Hołudza 2010-02-08 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
16A/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek na wycinkę drzew gat. wierzba-5 szt., rosnących na działce nr ewid.204 w m. Hołudza 2009-12-29 r. Mariusz i Katarzyna Janik
17A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek w sprawie wycinki drzew gat. wierzba- 5 szt., rosnących na działce 204 w m. Hołudza w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0089T relacji Radzanów- Kawczyce-Hołudza-Gluzy-Chotel Czerwony 2010-02-16 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
18A/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek w sprawie wycinki drzew gat. topola-6 szt., rosnących na działce nr ewid. 217 w m. Skotniki Dolne 2009-11-24 r. Józef Nowak
19A/2009/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek na wycinkę drzew gat. topola szara-4 szt.,rosnących na działce nr ewid. 475 w Gorysławicach 2009-12-28 r. Elżbieta Paluch
20A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek na wycinkę drzew gat. wierzba -1 szt.,rosnąca na działce nr ewid. 193 w m. Wiślica 2010-02-11 r. Stanisław Małek
21A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek na wycinkę drzew gat. topola -10 szt., rosnących na działce nr ewid. 9/5 w m. Górki 2010-02-02 r. Gospodarstwo Rybackie Górki Spółka z.o.o.w Górkach 45,Pani Bożena Druch V-ce Prezes Zarządu
22A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek na wycinkę drzew gat. topola szara-3 szt., rosnących na działce nr ewid. 587 w m. Łatanice 2010-03-11 r. Helena Czerw
23A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek na wycinkę drzewa gat. wierzba-1 szt., rosnącego na działce nr ewid. 480/1 w m. Szczytniki 2010-01-10 r. Artur Staworzyński
24A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek na wycinkę drzewa gat. wierzba-1 szt., rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków-Szczytniki-Nowy Korczyn w m. Szczytniki, na wys. działki o nr ewid. 480/1 2010-02-08 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
25A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek na wycinkę drzew gat. jesion wyniosły-2 szt., rosnących na działce nr ewid. 398 w m. Jurków 2010-01-29 r. Jacek Błachut
26A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek na wycinkę drzew gat. brzoza- 3 robinia biała- 1szt., jesion -1 szt., modrzew-1 szt., rosnących na działce nr ewid. 249 w m. Chotel Czerwony 2010-02-11 r. Parafia Rzymsko-katolicka Chotel Czerwony pw.Św. Bartłomieja
27A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek na wycinkę drzewa gat.topola- 1 szt., rosnącego na działce nr ewid. 150 w m.Kuchary 2010-01-26 r. Lidia i Wiesław Soja
28A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek na wycinkę drzew gat.jesion wyniosły- 3 szt., rosnących na działce nr ewid. 512 w m.Wawrowice 2010-02-11 r. Czesław Kowalski
29A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek na wycinkę drzew gat.jesion wyniosły- 2 szt., rosnących na działce nr ewid. 238 w m.Sielec 2010-02-22 r. Monika i Sławomir Madej
30A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. robinia biała-22 szt.,kasztanowiec-1 szt.klon-3 szt.,rosnących na działkach nr ewid. 11/4, 11/5, 11/8 w m. Górki 2010-03-10 r. Gospodarstwo Rybackie GÓRKI, Spółka z.o.o.w Górkach
31 A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. robinia biała-1 szt.,kasztanowiec-2 szt.jesion-2 szt. t.,rosnących na działce nr ewid. 38 w m. Kuchary 2010-05-21 r. Danuta Krakowiak
32A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat.świerk-1 szt.,rosnącego na działce nr ewid. 189 w m.Kobylniki 2010-11-25 r. Henryk Zaremba
33A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat.świerk-1 szt.,rosnącego na działce nr ewid. 263/4 w m.Gorysławice 2010-11-25 r. Cecylia i Leszek Wróbel
34A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat.jesion-1 szt.,rosnącego na działce nr ewid. 595 w m. Koniecmosty 2010-09-02 r. Jan Cukiernik
35A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Wniosek w sprawie wycięcia 1 szt. drzewa gat.jesion, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0073T relacji Mozgawa-Chroberz-Niegosławice-Biskupice-Koniecmosty-Kuchary-Czarkowy-Stary Korczyn w m. Koniecmosty,na wys. działki o nr ewid.595. 2010-11-18 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
36A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat.jesion-1 szt.,rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0081T,na wys. działki nr ewid. 252 w m. Kobylniki 2010-09-09 r. Ewelina Walasek
37A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat.jesion-1 szt.,rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0081T Kobylniki-Wiśniówki,na wys. działki nr ewid. 252 w m. Kobylniki 2010-10-20 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
38A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat.topola-1 szt, 2 szt. drzew gatunku wierzba, 1000 m2 krzewów, podcięcie gałęzi u 16 szt. drzew, rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 776 Kraków -Busko Zdrój, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 1266 w km 72+095÷72+100÷72+105 strona lewa oraz w km 67+942÷81+170 strona lewa oraz 11 szt. drzew gatunku topola, 500 m2 krzewów, podcięcie gałęzi u 6 szt. drzew, rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 771 relacji Wiślica-Strożyska, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 436, w km 0+720÷0+730, strona lewa i w miejscowości Górki, na wysokości działki nr ewid. 38 (ark.3), w km 4+230÷4+245÷4 +260÷4+280÷4+670÷4+850÷4+860÷4+950÷5+010, oraz w km 0+000÷6+030, strona prawa i lewa 2010-11-26 r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
39A/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Pismo w sprawie uzupełnienia wniosku dot. wycinki drzew w pasie drogowym drogi publicznej oraz ponownym przeanalizowaniu projektu decyzji, sprecyzowania na jakich działkach i w jakich miejscowościach przewidziane jest przeprowadzenie prac i określenie nazwy gatunkowej rodzaju topoli, 2011-01-12 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
  Urząd Gminy w Wiślicy Formularz A Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej   2010-02-12 r.