Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2012

Uchwała Rady Gminy - 28 grudnia 2012 r.
Uchwała nr 232 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 267 położonej w Gorysławicach stanowiącej własność Gminy Wiślica
PDF232.pdf (39,06KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 grudnia 2012 r.
Uchwała nr 231 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2013 rok.

PDF231.pdf (4,10MB)

Uchwała Rady Gminy - 28 grudnia 2012 r.
Uchwała nr 230 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2033
PDF230.pdf (878,68KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 grudnia 2012 r.
Uchwała nr 229 - w sprawie zmina w budżecie Gminy Wiślica na 2012 rok.
PDF229.pdf (1,57MB)

Uchwała Rady Gminy - 28 grudnia 2012 r.
Uchwała nr 228 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2012 -2020
PDF228.pdf (648,10KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 214 - w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 215 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Wiślica
PDF215.pdf (147,22KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 216 - w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/10 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 210 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
PDF216.pdf (104,22KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 208 - w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Gminy Wiślica z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy.
PDF208.pdf (109,24KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 213 - uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomosci na 2013 rok
PDF213.pdf (204,50KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 212 - w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
PDF212.pdf (318,89KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 211 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
PDF211.pdf (1,64MB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 210 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2012 -2020
PDF210.pdf (764,78KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 209 - w sprawie zminy uchwały Nr II/11/2010 Rady cGminy Wiślica z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Wiślica.
PDF209.pdf (231,21KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 217 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek ozn. nr 579/4, 579/5 oraz 584/2 położonych w miejscowości Łatanice.
PDF217.pdf (213,34KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 218 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 157 położonej w Gorysławicach stanowiącej własność Gminy Wiślica.
PDF218.pdf (76,65KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 227 - w sprawie zgłoszenia kandydatury przedstawiciela Gminy Wislica do prac w Powiatowej radzie Zatrudnienia w Busku - Zdroju.
PDF227.pdf (45,10KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 226 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Członków Ochotniczych Straży pożarnych.
PDF226.pdf (37,90KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 225 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wislica
PDF225.pdf (78,44KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 224 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadu na terenie Gminy Wiślica.
PDF224.pdf (953,42KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 223 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
PDF223.pdf (147,69KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 222 - w sprawie wzoru deklarcji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDF222.pdf (796,57KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 221 - w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Wiślica.
PDF221.pdf (164,26KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 220 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
PDF220.pdf (158,20KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2012 r.
Uchwała nr 219 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/133/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gmine Wiślica na 2012 rok.
PDF219.pdf (48,88KB)

Uchwała Rady Gminy - 31 października 2012 r.
Uchwała nr 203 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2012 -2020
PDF203.pdf (845,29KB)

Uchwała Rady Gminy - 31 października 2012 r.
Uchwała nr 204 - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiślica Nr XXIV/194/12 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
PDF204.pdf (27,28KB)

Uchwała Rady Gminy - 31 października 2012 r.
Uchwała nr 205 - w sprawie zmin w budżecie gminy na 2012 rok.
PDF205.pdf (1,52MB)

Uchwała Rady Gminy - 31 października 2012 r.
Uchwała nr 206 - w sprawie wyrażeni zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr. 431 położonej w Wiślicy.
PDF206.pdf (99,42KB)

Uchwała Rady Gminy - 31 października 2012 r.
Uchwała nr 207 - w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy.
PDF207.pdf (184,00KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2012 r.
Uchwała nr 193 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2012 -2020
PDF193_20121009094824.pdf (591,77KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2012 r.
Uchwała nr 194 - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wislica Nr XII/12 z dnia 28 czerwca 2012 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej
PDF194_20121009094626.pdf (24,56KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2012 r.
Uchwała nr 195 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
PDF195_20121009094257.pdf (53,24KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2012 r.
Uchwała nr 196 - w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie części działki ozn. nr 258 położonej w Wiślicy
PDF196_20121009094204.pdf (59,94KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2012 r.
Uchwała nr 197 - w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienia działki ozn. nr 792 położonej w Gluzach
PDF197_20121009094113.pdf (56,88KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2012 r.
Uchwała nr 198 - w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie części działki ozn. nr 424/15 położonej w Łatanicach
PDF198_20121009094023.pdf (50,29KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2012 r.
Uchwała nr 199 - w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe Euro Velo"
PDF199_20121009093932.pdf (89,21KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2012 r.
Uchwała nr 200 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/133/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PDF200_20121009093842.pdf (46,13KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2012 r.
Uchwała nr 201 - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wiślica do złożenia wspólnie z Powiatem Buskim i Pińczowskim oraz Gminami Gnojno i Nowy Korczyn wniosku o dofinansoanie w formie dotacji w ramach V Konkursu programu priorytetowego NFOŚiGW
PDF201_20121009093805.pdf (97,07KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2012 r.
Uchwała nr 202 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi buskiemu na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.
PDF202_20121009093650.pdf (63,85KB)

Uchwała Rady Gminy - 17 sierpnia 2012 r.
Uchwała nr 186 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
PDF186_20121009095320.pdf (40,12KB)

Uchwała Rady Gminy - 17 sierpnia 2012 r.
Uchwała nr 187 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2012 -2020
PDF187_20121009095404.pdf (24,89KB)

Uchwała Rady Gminy - 17 sierpnia 2012 r.
Uchwała nr 188 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
PDF188_20121009095640.pdf (1,84MB)

Uchwała Rady Gminy - 17 sierpnia 2012 r.
Uchwała nr 189 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/183/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012 r.
PDF189_20121009095757.pdf (94,37KB)

Uchwała Rady Gminy - 17 sierpnia 2012 r.
Uchwała nr 190 - w sprawie udzielenia dotacji celowych ma dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
PDF190_20121009095854.pdf (104,35KB)

Uchwała Rady Gminy - 17 sierpnia 2012 r.
Uchwała nr 191 - w sprawie zamiaru przystąpienia do związku międzygminnego
PDF191_20121009095945.pdf (114,34KB)

Uchwała Rady Gminy - 17 sierpnia 2012 r.
Uchwała nr 192 - w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżwienie części działki ozn. nr. 258 położonej w Wiślicy
PDF192_20121009100031.pdf (51,74KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2012 r.
Uchwała nr 183 - w sprawie określenia zadad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich
PDF183.pdf (633,33KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2012 r.
Uchwała nr 185 - w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie działek ozn. nr 439, 475, 487 oraz cz. 864/2 położonych w Gluzach
PDF185.pdf (98,16KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2012 r.
Uchwała nr 184 - w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierzawienie działek ozn. nr. 165,204 oraz 938 położonych w Gluzach
PDF184.pdf (97,29KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2012 r.
Uchwała nr 182 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
PDF182.pdf (1,05MB)

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2012 r.
Uchwała nr 181 - w sprawie zmiany uchwały Rdy Gminy Wiślica nr XVII/132/12 z dnia 30 stycznia 2012 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej
PDF181.pdf (48,72KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2012 r.
Uchwała nr 180 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2012 -2020
PDFwpf.pdf (623,44KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2012 r.
Uchwała nr 179 - w sprawie podziału gminy Wiślica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numeró, granic oraz siedzib obwodowych komiji wyborczych.
PDF179.pdf (168,87KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2012 r.
Uchwała nr 178 - w sprawie podziału gminy Wiślica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
PDF178.pdf (135,43KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2012 r.
Uchwała nr 177 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiślica z wykonania budżetu za 2011 rok.
PDF177.pdf (36,48KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2012 r.
Uchwała nr 176 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Regionalnego w Wiślicy za 2011 rok.
PDF176.pdf (38,17KB)

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2012 r.
Uchwała nr 175 - w sprawie zatwierdzenia finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonanaia budżetu gminy Wiślica za 2011 rok.
PDF175.pdf (38,22KB)

Uchwała Rady Gminy - 29 maja 2012 r.
Uchwała nr 170 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2012 -2020
PDFWPF.pdf (425,00KB)

Uchwała Rady Gminy - 29 maja 2012 r.
Uchwała nr 171 - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
PDFpomoc.pdf (47,25KB)

Uchwała Rady Gminy - 29 maja 2012 r.
Uchwała nr 172 - w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica
PDFzmiany.pdf (1,20MB)

Uchwała Rady Gminy - 29 maja 2012 r.
Uchwała nr 173 - w sprawie upoważnienia Wójta
PDFupow.pdf (66,08KB)

Uchwała Rady Gminy - 29 maja 2012 r.
Uchwała nr 174 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/2012
PDFop targ.pdf (61,65KB)

Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2012 r.
Uchwała nr 163 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2012 -2020
PDF163.pdf (183,10KB)

Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2012 r.
Uchwała nr 164 - w sprawie zmina w budżecie Gminy Wiślica
PDF164.pdf (600,88KB)

Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2012 r.
Uchwała nr 165 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansoego SZOZ w Wiślicy
PDF165.pdf (21,05KB)

Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2012 r.
Uchwała nr 166 - w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego gazownictwa "Nida"
PDF166.pdf (41,37KB)

Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2012 r.
Uchwała nr 167 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat
PDF167.pdf (149,55KB)

Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2012 r.
Uchwała nr 168 - w sprawie ziany załącznika Nr XI/91/2011w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru znizek dla nauczycieli
PDF168.pdf (40,81KB)

Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2012 r.
Uchwała nr 169 - w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usuniecia prawa zawartego w uchwale Nr VIII/148/2012 z dnia 02.03.2012 r.
PDF169.pdf (66,75KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 marca 2012 r.
Uchwała nr 153 - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy
PDF153.pdf (54,62KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 marca 2012 r.
Uchwała nr 152 - w sprawie wysokości składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia LGR "Świętokrzyski Karp"
PDF152.pdf (46,60KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 marca 2012 r.
Uchwała nr 151 - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012
PDF151.pdf (16,22KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 marca 2012 r.
Uchwała nr 150 - w sprawie zmina w budżecie Gminy Wiślica
PDF150.pdf (868,45KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 marca 2012 r.
Uchwała nr 149 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2012 -2020
PDF149.pdf (417,22KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 marca 2012 r.
Uchwała nr 155 - w sprawie zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości ozn. nr 4 (ark. 2)
PDF155.pdf (43,46KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 marca 2012 r.
Uchwała nr 154 - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy
PDF154.pdf (55,67KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 marca 2012 r.
Uchwała nr 162 - w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Wiślica
PDF162.pdf (258,55KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 marca 2012 r.
Uchwała nr 161 - w sprawie ustalenia opłaty za ścieki i osady dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Jurkowie
PDF161.pdf (33,24KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 marca 2012 r.
Uchwała nr 160 - w sprawie zatweirdzenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
PDF160.pdf (38,15KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 marca 2012 r.
Uchwała nr 159 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
PDF159.pdf (789,33KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 marca 2012 r.
Uchwała nr 158 - w sprawie zminy uchwały Nr XVII/133/2012 z dnia 30.01.2012 w sprawie przyjęcia GPPiRPA
PDF158.pdf (29,10KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 marca 2012 r.
Uchwała nr 157 - w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości ozn. nr 694 (ark 1)
PDF157.pdf (47,91KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 marca 2012 r.
Uchwała nr 156 - w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości ozn. nr 864/1 położonej w Gorysławicach
PDF156.pdf (52,38KB)

Uchwała Rady Gminy - 2 marca 2012 r.
Uchwała nr 143 - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
PDF143.pdf (132,73KB)

Uchwała Rady Gminy - 2 marca 2012 r.
Uchwała nr 139 - w sprawie przekazania środków dla Policji
PDF139.pdf (42,72KB)

Uchwała Rady Gminy - 2 marca 2012 r.
Uchwała nr 140 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2012 - 2020
PDF140.pdf (322,69KB)

Uchwała Rady Gminy - 2 marca 2012 r.
Uchwała nr 141 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
PDF141.pdf (545,78KB)

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 2 marca 2012 r.
Uchwała nr 142 - w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiślica
PDF142.pdf (55,41KB)

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 2 marca 2012 r.
Uchwała nr 144 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok
PDF144.pdf (78,70KB)

Uchwała Rady Gminy - 2 marca 2012 r.
Uchwała nr 145 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/133/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku
PDF145.pdf (34,81KB)

Uchwała Rady Gminy - 2 marca 2012 r.
Uchwała nr 146 - w sprawie przystąpienia do projektu "Eliminacja Wykluczenia Cyfrowego w Gminie Wiślica"
PDF146.pdf (30,68KB)

Uchwała Rady Gminy - 2 marca 2012 r.
Uchwała nr 147 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 510/5 położonej w Wiślicy stanowiącej własność Gminy Wiślica
PDF147.pdf (42,30KB)

Uchwała Rady Gminy - 2 marca 2012 r.
Uchwała nr 148 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 510/6,510/7,510/8 i 510/9 położonych w Wiślicy stanowiących własność Gminy Wiślica
PDF148.pdf (55,21KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
Uchwała nr 132 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej
PDF132.pdf (18,72KB)

Uchwała Rady Gminy Wiślica - 30 stycznia 2012 r.
Uchwała nr 133 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PDF133.pdf (219,21KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
Uchwała nr 134 - w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie działki ozn. nr 259/15 oraz części działki ozn. nr 259/18 położonej w Gorysławicach
PDF134.pdf (42,60KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
Uchwała nr 135 - w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego znajdujacego się w budynku zlokalizowanym na działce nr 115/1 położonej w obrębie Skotniki Górne
PDF135.pdf (43,37KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
Uchwała nr 136 - w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego znajdujacego się w budynku zlokalizowanym na działce nr 185/1 położonej w obrębie Ostrów
PDF136.pdf (41,47KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
Uchwała nr 138 - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej.
PDF138.pdf (123,03KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
Uchwała nr 131 - w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica
PDF131.pdf (538,62KB)

Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
Uchwała nr 137 - w sprawie określenia wysokosci stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
PDF137.pdf (85,33KB)