Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności Archiwalne

Aktualności Archwialne:

2013-07-29     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Urząd Gminy w Wiślicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na :Wykonanie serwisu internetowego zintegrowanego z biuletynem informacji publicznej Gminy Wiślica w ramach projektu pn.:  „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst” w współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

PDFzapyt_ofert_215092013.pdf (373,64KB)

2013-07-25     INFORMACJA TVP KIELCE

PDFelekt_cyfr.pdf (35,16KB)


2013-07-22     Informacja o dyżurach eksperta w Stowarzyszeniu

PDFinformacja.pdf (101,35KB)


2013-07-22     Stowarzyszenie "G5" ogłasza nabór wniosków
Stowarzyszenie „G5” zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

PDFPlakat2.pdf (96,60KB)

 


2013-07-04     Zarząd Stowarzyszenia „G5” ogłasza nabór na wolne stanowisko Koordynatora współpracy organizacji pozarządowych.

Zarząd Stowarzyszenia „G5” ogłasza nabór na wolne stanowisko Koordynatora współpracy organizacji pozarządowych.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi stanowiska.

Wykaz wymaganych dokumentów, które ma złożyć kandydat:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie,
6. oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa umyślne,
7. oświadczenie o stanie zdrowia,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Dokumenty kandydat składa w formie poświadczonych odpisów.( Akceptowane będzie własnoręczne poświadczenie)
Termin i miejsce składania podań:
Podania należy składać do  9 lipca 2013 r. do godziny 16.00, w siedzibie Stowarzyszenia G5, ul. Słupska 31, 28-133 Pacanów.
Dokumenty można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową, decyduje data wpływu.
Termin otwarcia podań: 10 lipca 2013 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej:  12 lipca 2013 r. (o godzinie kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie)

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 12 lipca 2013 r.
Informacja o spełnianiu wymagań formalnych oraz rozstrzygnięciu konkursu opublikowane będzie w miejscach ogłoszenia.
Ogłoszenie ukazało się:
- na stronie internetowej Stowarzyszenia G5: www.stowarzyszenieg5.pl
- na stronie internetowej: www.pacanow.pl, www.solec-zdroj.eu, www.stopnica.pl, www.nowykorczyn.pl, www.wislica.pl.

DOCXOpis_stanowiska_pracy.docx (17,02KB)

 


2013-05-21     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy sprawy Znak: OR.III.042.05.2013

PDFwyniki.pdf (150,38KB)

 


2013-05-14     Stowarzyszenie "G5" zaprasza do udziału w szkoleniu

PDFJak zalozyc i prowadzic dzialalnosc gospodarcza.pdf (126,70KB)

 2013-05-08     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "G-5" Zaprasza do udziału w szkoleniach

 

JPEGinformacja.jpeg (154,76KB)

 2013-04-24     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Urząd Gminy Wiślica zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 projektu pn.:  „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”.

PDFinformacja_oferta_wzor umowy_opz.pdf (193,03KB)

 


2013-04-05     Harmonogram dyzurow pelnionych przez LGD "G-5"

PDFInfo na str www UG- harmonogram dyzurow.pdf (46,06KB)

 2013-04-05     Dyzury ekspertow do spraw agencyjnych pelnione w biurze LGD "G-5"

PDFInfo na str www UG- harmonogram dyzurow.pdf (46,06KB)

 

2013-04-05     Informacja o szkoleniu jakie zostanie przeprowadzone przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

PDFInformacja o szkoleniu.pdf (78,30KB) 

 


2013-02-28     Konsultacje w zakresie dostępnośći usług internetowych na terenie Gminy Wiślica

PDFkonsultacje.pdf (111,49KB) 

 

2013-02-22     KOMUNIKAT

PDFKOMUNIKAT.pdf (122,80KB) 

 

Akcja "Dzień i Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"
2013-02-20     Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dotację w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.2013-02-20     Informacja o Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej

PDFpomysl na biznes.pdf (32,75KB) 

 


2013-02-18     Informacja o naborze wniosków

PDFInformacja o naborach wnioskow.pdf (85,44KB) 

 


2013-02-14     Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/

2013-02-14     IFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA WYKONANIE W 2013 ROKU ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU

PDFinformacja o wynikach.pdf (81,09KB) 

 


2013-02-01     Informuje się, że trwa sezon zwiększonej zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne.

JPEGplakat1.jpeg (215,86KB) 

 


2013-01-31     Księga Rejestrowa Instytucji Kultury w Gminie Wiślica

PDFksiega.pdf (142,55KB) 

 


2013-01-23     Informacja o przedłużeniu terminu składania ofertdotyczy:

otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w gminie Wiślica w 2013 r.

Przedłuża się termin składania ofert określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica Nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r., będącym ogłoszeniem o konkursie w punkcie 11 z dnia 25.01.2013 r. do godz. 15:00 na dzień 11.02.2013 r. do godz. 15:00.2013-01-23     Informacja o wyniku naboru członków komisji konkursowej

W dniach od 15 stycznia 2013 r. do 22 stycznia 2013 r. przeprowadzony został  nabór na członków komisji konkursowej uprawnionych przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W związku z tym, że żadna z organizacji pozarządowych w określonym terminie nie zgłosiła kandydatury na członka komisji konkursowej Wójt Gminy Wiślica stosownym zarządzeniem powoła komisję w której skład nie wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych.
2013-01-15     Nabor czlonkow komisji konkursowej

PDFnabor na czlonkow.pdf (113,58KB) 

 


2013-01-11     Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w Gminie Wiślica w 2013 r.

PDFogloszenie.pdf (144,04KB) 

 


2013-01-08     Możliwość składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp”

PDFinformacje6.pdf (321,53KB) 

 


2012-12-20     Informacja dotycząca podpisania umowy na realizację zadania pn. "Eliminacja Wykluczenia Cyfrowego w Gminie Wiślica"

PDFCyfryzacja w wislicy.pdf (34,33KB) 

 


2012-12-19     UWAGA - REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W WIŚLICY PRZY UL.BATALIONÓW CHŁOPSKICH 62 - w dniu 21.12.2012r. będzie nieczynne.

 

    W związku z pracami remontowymi budynku Urzędu Gminy w Wiślicy przy ul. Batalionów Chłopskich 62 informuje się, że

- Urząd Stanu Cywilnego,
- stanowiska ds.: dowodów osobistych, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej, straży pożarnych,
-  Referat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
-  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w dniu 21 grudnia 2012r. (piątek) będą nieczynne – za utrudnienia przepraszamy.

PDFI_N_F_O_R_M_A_C_J_A.pdf (31,64KB)


2012-12-17     Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania pn. "e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych"."

PDFInformacja(1).pdf (99,85KB) 

 


2012-12-14     Sprzedaż napojów alkoholowych

PDFSprzedaz napojow alkoholowych.pdf (38,53KB) 

 


2012-11-19     Spotkanie informacyjne dotyczące rozliczania projektów

PDFspotkanie.pdf (212,35KB) 

 


2012-11-02     Programy Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
Więcej informacji na temat Programów Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy znajduje się na stronie www.wok-kielce.pl
2012-10-23     Możliwość składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp”

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach rozwoju obszarów zależnych od rybactwa:

Unia Europejska

 

 


Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp” (LGR) w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

I. Termin składania wniosków:

    od dnia 19 listopada 2012 roku do dnia 10 stycznia 2013 roku.

lit. a–Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 5 612 853,00 zł
- sektor publiczny – 5 612 853,00 zł

lit. b – Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem –900 000,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 900 000,00 zł

lit. c – Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa –2 000 000,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny - 2 000 000,00 zł

lit. d – Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej –538 237,00 zł
- sektor publiczny - 538 237,00 zł


II. Miejsce składania wniosków:

    wniosek (jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, ocena zgodności z LSROR) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp” przy ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:

    osobiście w biurze Stowarzyszenia
    na stronie internetowej Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp” http://www.swietokrzyskikarp.pl
    na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach
    http://www.prow.sbrr.pl

IV. Dodatkowe informacje
Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, tel.(15) 864 78 06  lub 795 492 195, email: biuro@swietokrzyskikarp.pl


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję
w zrównoważone rybołówstwo

 

PDFPlakat V nabor.pdf (337,86KB) 

 

 

2012-10-05     Obwieszczenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

PDFInformacja.pdf (99,85KB) 

 


2012-09-19     Informacja o pełnieniu dyżuru przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

PDFinformacja.pdf (101,35KB) 

 


2012-09-06     Informacja o dyżurach

                Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ”G5”             

informuje, że w związku z planowanym naborem wniosków z zakresu Małe projekty, w każdej Gminie prowadzone będzie doradztwo w zakresie ww. działania.


·     

·  

· 

PDFinf_o_dyz.pdf (43,63KB) 

 

2012-08-21     ZAPROSZENIE
Święto Wsi Ponidziańskiej powrotem do Kultury i Zwyczajów Regionalnych

PDFZAPROSZENIE - PLAKAT.pdf (191,46KB) 

 

2012-08-01     Zaproszenie
Rajd Rowerowy

PDFrajd rowerowy.pdf (132,97KB) 

 

2012-07-17     Spotkanie informacyjne

PDFZaproszenie na spotkanie konsultacyjne.pdf (65,72KB) 

 


2012-07-12     Informacja o dyżurach G-5

PDFdyzur.pdf (44,97KB) 

 


2012-05-11     Nabór do Zespołu wokalno-instrumentalnego oraz zespołu ludowego.

DOCGCKSiIT.doc (67,50KB) 

 


2012-04-24     Wyjazd studyjny

DOCXInformacja na str UG-wyjazd studyjny.docx (146,90KB) 

 

2012-03-29     Harmonogram pełnionych dyżurów dotyczy wniosków składanych do G - 5

PDFharmonogram.pdf (56,03KB) 

 


2012-03-28     Zaproszenie na festiwal smaków
Zapraszamy
1 kwietnia 2012
Buskie Samorządowe Centrum Kultury al. Mickiewicza 22

 

2012-03-26     Nowe możliwości finansowe dla rybaków, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnych 11 gmin województwa świętokrzyskiego

PDFLGR.pdf (169,04KB)

 

 


2012-03-19     Różnicowanie w kierunku nierolniczym

PDFPlakat-.pdf (77,82KB) 

 


2012-03-15     Informacja

Informuje się, że do dnia 9 marca 2012 roku podczas trwania naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert  w otwartych konkursach ogłaszanych na rok 2012 spośród organizacji pozarządowych, żadna z organizacji nie zgłosiła przedstawiciela na członka komisji konkursowej.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wiślica zarządzeniem wskaże skład komisji konkursowej, której członkami będą wyłącznie pracownicy Urzędu Gminy Wiślica.

 

 

 

2012-03-05     Nabór na członków komisji konkursowej

Wójt Gminy Wiślica zwraca się o zgłaszanie propozycji osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych - kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

PDFpdf.pdf (87,19KB)

 


2012-02-28     OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE WIŚLICA W 2012r.

PDFinf..pdf (53,23KB)

 

 


2011-12-29     Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach rozwoju obszarów zależnych od rybactwa

PDFinformacje4.pdf (320,21KB) 

 


2011-11-30     Uwaga - nabór wniosków - LGR Świętokrzyski Karpik

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach rozwoju obszarów zależnych od rybactwa:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp” (LGR) w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

I. Termin składania wniosków:

    od dnia  30 grudnia 2011 roku do dnia 1 lutego 2012 roku

lit. a - Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 364 451,04 zł:
- sektor publiczny – 308 812,54 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 55 638,50 zł

lit. b – Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 117 051,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny – 117 051,00 zł

    od dnia  17 lutego 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku.

lit. a - Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 2 243 725,00 zł:
- sektor gospodarczy i społeczny – 2 243 725,00 zł

lit. d - Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od  rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej–  537 521,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny: 537 521,00 zł

II. Miejsce składania wniosków:

    wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp” przy ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:

    osobiście w biurze Stowarzyszenia
    na stronie internetowej Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp” http://www.swietokrzyskikarp.pl
    na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach
    http://www.prow.sbrr.pl

IV. Dodatkowe informacje
Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, tel.(15) 864 78 06  lub 795 492 195, email: biuro@swietokrzyskikarp.pl


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję
w zrównoważone rybołówstwo

Wykaz załączników:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie

2. Instrukcje do wniosku o dofinansowanie

3. Kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR;

4. Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR;2011-11-25     Sesja Rady Gminy

2011-11-08     KONSULTACJE

                                                              Wiślica, dnia 8 listopada 2011 r.

 

Wójt Gminy Wiślica zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących

„Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2012 – 2016 ”

I.                   Podstawa prawna

Na podstawie §  5 a ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz w związku z  §  2 ust. 3 i  §  4 uchwały Rady Gminy w Wiślicy w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Święt. z 2010 r. Nr 347 poz. 3786)

 

II.                Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji jest podjecie przez Radę Gminy Wiślica uchwały w sprawie  „Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy lata 2012 - 2016 ”.

 

III.             Harmonogram konsultacji

 

Opinię, uwagi oraz propozycje w zakresie „Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy lata 2012 - 2016” można składać w terminie 14 dni od daty ukazania przedmiotowego zaproszenia.

 

IV.             Adresaci Konsultacji

 

Opinię, uwagi oraz propozycje w zakresie „Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2012 - 2016” mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące swoja działalność na obszarze Gminy Wiślica oraz wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

V.                Forma konsultacji

 

Konsultacja odbywa się w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie

droga elektroniczną wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy) na adres awitkowska@ug.wislica.pl, bądź pisemnej na adres Urząd Gminy Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28- 160 Wiślica z dopiskiem „KONSULTACJE”

VI.             Projekt uchwały opublikowany został na stronie  internetowej Gminy Wiślica  

oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

                                                              Wójt Gminy Wiślica

                                                              /-/ Stanisław Krzak

 

PDFInstrukcja wypelniania wniosku.pdf (615,34KB)

 

 

2011-10-17     POŻYCZKI DLA OSÓB OTWIERAJĄCYCH WŁASNĄ FIRMĘ
Pożyczki dla osób otwierających własną firmę oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu oferuje możliwość korzystania z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich firm z województwa świętokrzyskiego. Fundusz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego działanie 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych.
Pożyczki mogą być przeznaczone na rozpoczęcie lub kontynuację pozarolniczej działalności gospodarczej. Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie następujących rodzajów kosztów kwalifikowanych:

*  zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych,

*  wyposażenie w maszyny, urządzenia, aparaty oraz ręczne narzędzia pracy,
   w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego  przedsięwzięcia,

*  zakup środków obrotowych (towarów, materiałów i surowców do produkcji i usług),
 
*  zakup wartości niematerialnych i prawnych,

*  zakup patentów lub prac wyników B+R.

JPEGImage0010.jpeg (144,13KB)

 

 


2011-09-20     INFORMACJA

I N R O R M A C J A   o terminie szkolenia dotyczącego naboru wniosków z programów:

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

 

PDFInformacja.pdf (99,85KB) 

 

2011-09-15     SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

PDFOGLOSZENIE(1).pdf (201,37KB) 

 


2011-09-05     OFERTA PRACY

Zarząd Stowarzyszenia G5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Koordynatora ds szkoleń, doradztwa i promocji.

PDFinf_o_naborze.pdf (342,28KB)

 

 


2011-08-25     Nabór wniosków - stypendium szkolne

PDFwniosek_stypendium.pdf (43,28KB)

 

 

Wójt Gminy Wislica ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2011/2012.
2011-08-22     LGR Świętokrzyski Karp - nabór w ramach środka 4.1

DOCSBRR II nabor.doc (191,50KB) 

 


2011-08-12     ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

JPEGZbiorka Elektrosmieci.jpeg (461,10KB) 

 


2011-07-22     Uchwała Rady Gminy
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika

PDF83.pdf (48,16KB)

 

 


2011-07-11     „e - swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

Projekt „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).
Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.
Dzięki realizacji tego projektu każdy Urząd Gminy stanie się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie.
Jednocześnie trzeba powiedzieć, że założenia tego projektu w pełni odpowiadają zmianom wprowadzanym przez Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc umożliwi samorządom Województwa Świętokrzyskiego pełna realizacją zadań wynikających z tej ustawy.
Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Opracyjnego dla województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

 

 

2011-06-15     Sesja Rady Gminy

PDFzaproszenie.pdf (77,34KB)

 2011-06-14     Nowe zasady zgłaszania kandydatów na ławnika

PDFNowe zasady w.k.pdf (668,74KB) 

 


2011-05-30     Obwieszczenie Wójta Gminy Wiślica
Zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencję 2012-2015.

 

PDFObw_plus_zgl.pdf (579,38KB) 

 

2011-05-29     Uwaga - nabór wniosków - LGR Świętokrzyski Karpik

DOCLGR Swietokrzyski Karp.doc (651,50KB) 

 


2011-04-13     Informacja o programie usuwania azbestu.

PDFpismo.pdf (221,00KB) 

 


2011-03-24     INFORMACJA O TERMINIE SESJI
W dniu 31 marca 2011r. o godz.9-tej odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiślica w Domu Strażaka w Wiślicy.

 

PDFsesja.pdf (33,31KB) 

 

2011-03-16     Pacjencie czy znasz swoje prawa?

PDFPacjent.pdf (73,02KB) 

 


2011-03-16     Chroń przed grypą siebie i innych.

PDFGrypa.pdf (48,40KB) 

 


2011-03-15     OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PDFObwieszczenie.pdf (149,07KB)