Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2010

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 23 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 22 - w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego
Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 21 - w sprawie poparcia apelu gminy Morawica dotyczacego przebudowy drogi krajowej nr 73 pomiędzy Kielacami a Morawicą
Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 20 - w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Wiślica.
Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 19 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Uchwała Rady Gminy - 9 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 9 - w sprawie ustalenia diety dla PrzewodniczącegoRady Gminy Wiślica.
Uchwała Rady Gminy - 9 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 8 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wiślica.
Uchwała Rady Gminy - 9 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 7 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Uchwała Rady Gminy - 9 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 6 - w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia
Uchwała Rady Gminy - 9 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 10 - w sprawie ustalenia diety dla Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 9 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 11 - w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 9 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 12 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała Rady Gminy - 9 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 18 - w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady gminy w Wiślicy Nr XLIV/275/2010 z dnia 15 września 2010 r. dotyczącej wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy w Wiślicy Nr XXXX/260/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejs
Uchwała Rady Gminy - 9 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 13 - w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
Uchwała Rady Gminy - 9 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 14 - w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Uchwała Rady Gminy - 9 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 15 - w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Uchwała Rady Gminy - 9 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 16 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Uchwała Rady Gminy - 9 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 17 - w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/273/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 15 września 2010 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Wiślica"
Uchwała Rady Gminy - 1 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 1 - powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 1 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 2 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy - 1 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 4 - w sprawie ustalenia składu liczbowego Stałych Komisji Rady Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 1 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 5 - w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy - 1 grudnia 2010 r.
Uchwała nr 3 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy - 10 listopada 2010 r.
Uchwała nr 282 - załącznik do uchwały nr 282
Uchwała Rady Gminy - 10 listopada 2010 r.
Uchwała nr 282 - załącznik do uchwały nr 282
Uchwała Rady Gminy - 10 listopada 2010 r.
Uchwała nr 282 - załącznik do uchwały nr 282
Uchwała Rady Gminy - 10 listopada 2010 r.
Uchwała nr 282 - załącznik do uchwały nr 282
Uchwała Rady Gminy - 10 listopada 2010 r.
Uchwała nr 282 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Uchwała Rady Gminy - 10 listopada 2010 r.
Uchwała nr 282 - załącznik do uchwały nr 282
Uchwała Rady Gminy - 10 listopada 2010 r.
Uchwała nr 283 - w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego
Uchwała Rady Gminy - 10 listopada 2010 r.
Uchwała nr 285 - w sprawie zmian uchwały Nr XXXVIII/229/2010 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gmninie Wiślica na 2010 rok.
Uchwała Rady Gminy - 10 listopada 2010 r.
Uchwała nr 287 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciagniecie pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2011 roku.
Uchwała Rady Gminy - 10 listopada 2010 r.
Uchwała nr 286 - w sprawie wspóldziałania międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji projektu
Uchwała Rady Gminy - 10 listopada 2010 r.
Uchwała nr 284 - załącznik do uchwały nr 284
Uchwała Rady Gminy - 10 listopada 2010 r.
Uchwała nr 284 - w sprawie przyjecia programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2010 r.
Uchwała nr 277 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2010 r.
Uchwała nr 277 - załącznik do uchwały nr 277
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2010 r.
Uchwała nr 277 - załącznik do uchwały nr 277
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2010 r.
Uchwała nr 277 - załącznik do uchwały nr 277
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2010 r.
Uchwała nr 277 - załącznik do uchwały nr 277
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2010 r.
Uchwała nr 281 - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXXI/259/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 11 maja 2010 r.
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2010 r.
Uchwała nr 277 - załącznik do uchwały nr 277
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2010 r.
Uchwała nr 280 - w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2010 r.
Uchwała nr 279 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/250/10
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2010 r.
Uchwała nr 278 - w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 275 - załączniki do uchwały NR 275
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 275 - załączniki do uchwały NR 275
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 275 - załączniki do uchwały NR 275
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 275 - załączniki do uchwały NR 275
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 276 - w sprawie zmiany do uchwały nr XLIII/265/2010 z dnia 12 sierpnia 2010r
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 275 - załączniki do uchwały NR 275
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 275 - załączniki do uchwały NR 275
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 275 - w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy w Wiślicy Nr XXXXII/260/2010
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 269 - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 270 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 271 - w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczególowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 272 - w sprawie emisji obligacji gminy Wiślica oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 273 - w sprawie uchwalenia
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 0 - załącznik do uchwały nr 273
Uchwała Rady Gminy - 15 września 2010 r.
Uchwała nr 274 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci ozn. nr. 515/10
Uchwała rady Gminy - 12 sierpnia 2010 r.
Uchwała nr 262 - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
Uchwała Rady Gminy - 12 sierpnia 2010 r.
Uchwała nr 264 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała Rady Gminy - 12 sierpnia 2010 r.
Uchwała nr 263 - w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy
Uchwała Rady Gminy - 12 sierpnia 2010 r.
Uchwała nr 265 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXXI/259/10 z dnia 21 maja 2010 r. o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej
Uchwała Rady Gminy - 12 sierpnia 2010 r.
Uchwała nr 266 - w sprawie emisji obligacji gminy Wiślica oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Rady Gminy - 12 sierpnia 2010 r.
Uchwała nr 267 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. nr. 692 położonej w Kobylnikach stanowiącej własność Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 12 sierpnia 2010 r.
Uchwała nr 268 - w sprawie zmiany uchwały NR XXXVIII/229/2010 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2010 r.
Uchwała Rady Gminy - 24 czerwca 2010 r.
Uchwała nr 260 - w sprawiezatwierdzenia "Planu odnowu miejscowości Sielec, Kobylniki, Hołudza, Gluzy Hotel Czerwony, Brzezie na lata 2010 - 2020"
Uchwała nr 1 - załącznik
Uchwała nr 3 - załącznik
Uchwała nr 4 - załącznik
Uchwała nr 5 - załącznik
Uchwała Rady Gminy - 24 czerwca 2010 r.
Uchwała nr 261 - w sparwie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała Rady Gminy - 11 maja 2010 r.
Uchwała nr 258 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 rok
Uchwała Rady Gminy - 11 maja 2010 r.
Uchwała nr 259 - w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVII/233/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku
Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2010 r.
Uchwała nr 256 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2010 r.
Uchwała nr 257 - w sparwie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału wyniku finansowego SZOZ w Wiślicy za 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2010 r.
Uchwała nr 254 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiślica z wykonania Budżetu Gminy za 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2010 r.
Uchwała nr 255 - w sprawie przekazania srodków finansowych dla Policji
Uchwała Rady Gminy - 31 marca 2010 r.
Uchwała nr 243 - w sprawie przyjecia składki członkowskiej gminy Wiślica na rzecz Stowarzyszenia "LGR Swiętokrzyski Karp"
Uchwała Rady Gminy - 31 marca 2010 r.
Uchwała nr 242 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała Rady Gminy - 31 marca 2010 r.
Uchwała nr 244 - w sprawie przyjecia składki członkowskiej gmminy wiślica na rzecz Stowarzyszenia G 5 działajacego jako Lokalna Grupa Działania
Uchwała Rady Gminy - 31 marca 2010 r.
Uchwała nr 245 - w sprawie funduszu sołeckiego
Uchwała Rady Gminy - 31 marca 2010 r.
Uchwała nr 246 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci ozn. Nr 602 położonej w Skorocicach stanowiacej własnosc Gminy Wislica
Uchwała Rady Gminy - 31 marca 2010 r.
Uchwała nr 247 - w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomosci połozonej w Jurkowie stanowiacej własnosć Gminy Wislica
Uchwała Rady Gminy - 31 marca 2010 r.
Uchwała nr 249 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci ozn. nr 234 położonej w Skorocicach stanowiacej własnossc gminy Wislica
Uchwała Rady Gminy - 31 marca 2010 r.
Uchwała nr 250 - w sprawie wyraznia zgody na srzedaz nieruchomosci ozn. Nr 410 położonej w Szczytnikach stanowiącej własnosć Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 31 marca 2010 r.
Uchwała nr 251 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVI/219/09 z dnia 26.11.2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowosci dla wsi Koniecmosty,Kuchary,Ostrów,Wawrowice, Szczerbaków, Szczytniki, Górki,Gorysławice
Uchwała Rady Gminy - 31 marca 2010 r.
Uchwała nr 0 -
Uchwała Rady Gminy - 31 marca 2010 r.
Uchwała nr 252 - w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVIII/238/2010 z dnia 27.01.2010 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Wiślica"
Uchwała Rady Gminy - 31 marca 2010 r.
Uchwała nr 248 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci ozn. Nr 334 połozonej w Łatanicach stanowiącej własnosć Gminy Wislica
Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2010 r.
Uchwała Rady Gminy - 27 stycznia 2010 r.

Uchwała nr 233 - w sprawie zaciagniecia pożyczki długoterminowej
Uchwała Rady Gminy - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 232 - załącznik do uchwały Nr 232
Uchwała Rady Gminy - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 231 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi buskiemu
Uchwała Rady Gminy - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 230 - w sprawie szczegółowosci uchwalenia budzetu gminy
Uchwała Rady Gminy - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 229 - w sprawie przyjecia Gmiinego programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów ALkoholowych w Gminie Wiślica na 2010 rok
Uchwała Rady Gminy - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 237 - w sprawie wymagan jakie powinni spełnić przedsiebiorcy ubiegajacy się o usyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Uchwała Rady Gminy - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 235 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomosci ozn. 537/3 położonej w Wiślicy stanowiacej własność Gminy Wislica
Uchwała Rady Gminy - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 234 - w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego
Uchwała Rady Gminy - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 238 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 239 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/215/06 Rady Gminy z dnia 16.02.2006 r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
załacznik do uchwały - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 232 - załacznik Nr 5
załacznik do uchwały - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 232 - załącznik do uchwały Nr 4
Uchwała Rady Gminy - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 241 - w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy na 2010 rok
załacznik do uchwały - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 232 - załacznik Nr 3
Uchwała Rady Gminy - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 232 - w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2010 rok
załacznik do uchwały - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 232 - załącznik Nr 2
Uchwała Rady Gminy - 27 stycznia 2010 r.
Uchwała nr 240 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy Gminy wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalnosć pozytku publicznego w 2010 roku.
 

PDF23.pdf (62,37KB)

PDF22.pdf (230,72KB)

PDF21.pdf (42,72KB)

PDF20.pdf (270,66KB)

PDF9 2010.pdf (28,63KB)

PDF19.pdf (825,15KB)

PDF8 2010.pdf (30,61KB)

PDF10 2010.pdf (28,66KB)

PDF9 2010 (1).pdf (28,63KB)

PDF10 2010 (1).pdf (28,66KB)

PDF11 2010.pdf (25,13KB)

PDF12 2010.pdf (45,24KB)

PDF18 2010.pdf (70,63KB)

PDF13 2010.pdf (91,01KB)

PDF14 2010.pdf (60,91KB)

PDF15 2010.pdf (32,97KB)

PDF16 2010.pdf (33,90KB)

PDF17 2010.pdf (125,01KB)

PDFI12010.pdf (20,96KB)

PDF2 2010.pdf (20,31KB)

PDF4 2010.pdf (20,74KB)

PDF5 2010.pdf (35,40KB)

PDF3 2010.pdf (20,24KB)

PDF2a.pdf (39,13KB)

PDF2 282.pdf (25,75KB)

PDF1a 282.pdf (169,20KB)

PDF1 282.pdf (128,32KB)

PDF282.pdf (152,91KB)

PDF2b 282.pdf (78,07KB)

PDF283.pdf (99,27KB)

PDF285.pdf (51,58KB)

PDF287.pdf (46,67KB)

PDF286.pdf (341,82KB)

PDFza³ 284.pdf (320,33KB)

PDF284.pdf (40,48KB)

PDF277.pdf (114,89KB)

PDFza³ 1 277.pdf (112,94KB)

PDFza³ 1a 277.pdf (203,55KB)

PDF2 277.pdf (38,46KB)

PDF2a 277.pdf (75,77KB)

PDF281.pdf (19,48KB)

PDF2b 277.pdf (24,17KB)

PDF279.pdf (47,61KB)

PDF280.pdf (48,12KB)

PDF278.pdf (61,39KB)

PDFGluzy plan odnowy.pdf (155,48KB)

PDFHo³udza plan odnowy.pdf (155,85KB)

PDFKobylniki plan odnowy.pdf (158,55KB)

PDFPlan odnowy Chotel Czerwony.pdf (153,33KB)

PDFXLIV 276 2010.pdf (22,67KB)

PDFSielec plan odnowy.pdf (154,64KB)

PDFBrzezie projekt planu odnowy.pdf (151,09KB)

PDFXLIV 275 2010.pdf (88,39KB)

PDFXLIV2692010.pdf (38,07KB)

PDFXLIV 270 2010.pdf (571,58KB)

PDFXLIV 272 2010.pdf (100,30KB)

PDFXLIV 271 2010.pdf (95,04KB)

PDFXLIV 273 2010.pdf (89,32KB)

PDFprogram-azbest- Wi¶lica.pdf (569,94KB)

PDFXLIV 274 2010.pdf (48,25KB)

PDF262.pdf (40,47KB)

PDF264.pdf (573,10KB)

PDF263.pdf (85,71KB)

PDF265.pdf (20,41KB)

PDF20100901092712.pdf (103,24KB)

PDF267.pdf (43,66KB)

PDF268.pdf (148,58KB)

PDF260 2010.pdf (376,59KB)

PDFnr 1.pdf (428,96KB)

PDFnr 3.pdf (436,61KB)

PDFnr 4.pdf (417,49KB)

PDFnr 5.pdf (431,86KB)

PDF261 2010.pdf (206,03KB)

PDF258.pdf (459,66KB)

PDF259.pdf (32,77KB)

PDF256.pdf (343,65KB)

PDF257.pdf (31,00KB)

PDF254.pdf (25,60KB)

PDF255.pdf (42,12KB)

PDF243.pdf (33,90KB)

PDF242.pdf (266,57KB)

PDF244.pdf (47,33KB)

PDF245.pdf (34,56KB)

PDF246.pdf (38,13KB)

PDF249.pdf (50,76KB)

PDF250.pdf (38,89KB)

PDF247.pdf (51,89KB)

PDF251.pdf (67,87KB)

PDF248.pdf (38,10KB)

PDF252.pdf (918,56KB)

PDF233.pdf (33,70KB)

PDFza³ nr 1.pdf (1,76MB)

PDF231.pdf (30,63KB)

PDF229.pdf (90,38KB)

PDF230.pdf (23,96KB)

PDF235.pdf (48,84KB)

PDF237.pdf (196,39KB)

PDF234.pdf (28,38KB)

PDF238.pdf (929,67KB)

PDF239.pdf (52,71KB)

PDFza³ nr 5.pdf (644,71KB)

PDFza³ 4.pdf (125,63KB)

PDF241.pdf (87,11KB)

PDFza³ nr 3.pdf (147,14KB)

PDF232.pdf (154,33KB)

PDF240.pdf (92,35KB)