Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2009

Uchwała Rady Gminy - 21 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 226 - w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci
Uchwała Rady Gminy - 21 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 222 - w sprawieuchylenia uchwały Nr XXXIII/198/09 z dnia 12.08.2009 roku Rady Gminy w Wislicy o zaciagnieciu pożyczki długoterminowej
Uchwała Rady Gminy - 21 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 223 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/130/08 z 28.12.2008 roku Rady Gminy o udzieleniu pomocy finanowej dla Gminy Busko Zdrój
Uchwała Rady Gminy - 21 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 224 - w sprawie uchylenia Nr XXIX/165/09 z dnia 24.03.2009 r. w wiślicy o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi buskiemu na realizacje zadania pn: Budowa chodnika w miejscowosci Szczerbaków
Uchwała Rady Gminy - 21 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 225 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/164/09 z dnia 24.03.2009 roku w Wislicy o udzielenie pomocy finansowej powiatowi buskiemu na realizacje zadania pn: Budowa chodnika w miejscowosci Jurków
Uchwała Rady Gminy - 21 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 227 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 21 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 228 - w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
Uchwała Rady Gminy - 26 listopada 2009 r.
Uchwała nr 211 - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
Uchwała Rady Gminy - 26 listopada 2009 r.
Uchwała nr 215 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomosci na 2010 rok
Uchwała Rady Gminy - 26 listopada 2009 r.
Uchwała nr 218 - w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolego i leśnego na 2010 rok
Uchwała Rady Gminy Wiślica - 26 listopada 2009 r.
Uchwała nr 216 - w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Uchwała Rady Gminy - 26 listopada 2009 r.
Uchwała nr 213 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok
Uchwała nr 0 - załącznik Nr 1 do uchwały
Uchwała nr 0 - załącznik Nr 2 do uchwały
Uchwała Rady Gminy - 26 listopada 2009 r.
Uchwała nr 217 - w sprawie wymagań jakie powinni spełnić pzredsiebiorcy ubiegajacy sieo uzyskanie zezwolenia w czasie odbierania odpadów komunalnych
Uchwała Rady Gminy - 26 listopada 2009 r.
Uchwała nr 221 - w sprawie przystąpienia do Projektu Inwestycyjnego pn."e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
Uchwała Rady Gminy - 26 listopada 2009 r.
Uchwała nr 220 - w sprawie przystąpienia do Projektu pn."e- świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej" i zabezpieczenia wkładu własnego
Uchwała Rady Gminy - 26 listopada 2009 r.
Uchwała nr 219 - w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy dla wsi Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Szczerbaków, Szczytniki, Górki,Gorysławice" na lata 2007 - 2015
Uchwała nr 0 - załącznik Nr 1
Uchwała nr 0 - załącznik Nr 2
Uchwała nr 0 - załącznik Nr 3
Uchwała nr 0 - załącznik Nr 4
Uchwała nr 0 - załącznik Nr 5
Uchwała nr 0 - załacznik Nr 6
Uchwała nr 0 - załącznik Nr 7
Uchwała nr 0 - załącznik Nr 8
Uchwała Rady Gminy - 26 listopada 2009 r.
Uchwała nr 212 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/179/09 z dnia 28 kwietnia 2009 Rady Gminy w Wiślicy o udzieleniu pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego
Uchwała Rady Gminy - 30 września 2009 r.
Uchwała nr 204 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego na realizacje zadania z zakresu ochrony zdrowia na zakup samochodu dla ZOZ w Busku Zdroju
Uchwała Rady Gminy - 30 września 2009 r.
Uchwała nr 205 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego na zakup urządzenia pn. "Tester 3" dla Państwowej Straży Pozarniczej w Busku Zdroju
Uchwała Rady Gminy - 30 września 2009 r.
Uchwała nr 206 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 30 września 2009 r.
Uchwała nr 210 - w sprawie zatwierdzenia zmian w projekcie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
Uchwała Rady Gminy - 30 września 2009 r.
Uchwała nr 209 - w sprawie zabezpieczenia środkó finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego na zadanie pn:"Przebudowa dróg powiatowych"
Uchwała Rady Gminy - 30 września 2009 r.
Uchwała nr 208 - w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy w Wiślicy Nr XXXI/182/09 z dnia 28.05.2009 roku w sprawie Wieloletniego planu Inwestycyjnego dla Gminy Wiślica na lata 2008 - 2013, 2014 -2015
Uchwała Rady Gminy - 30 września 2009 r.
Uchwała nr 207 - w sprawie przystapienia Gminy Wiślica do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka o nazwie LGR Świetokrzyski Karp
Uchwała Rady Gminy - 18 września 2009 r.
Uchwała nr 201 - w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci połozonej w miejscowosci Brzezie w drodze darowizny
Uchwała Rady Gminy - 18 września 2009 r.
Uchwała nr 203 - w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 18 września 2009 r.
Uchwała nr 200 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/176/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko Zdrój
Uchwała Rady Gminy - 18 września 2009 r.
Uchwała nr 202 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 12 sierpnia 2009 r.
Uchwała nr 194 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 12 sierpnia 2009 r.
Uchwała nr 195 - w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomosci położonej w Skorocicach stanowiacej własnosc Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 12 sierpnia 2009 r.
Uchwała nr 196 - w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
Uchwała Rady Gminy - 12 sierpnia 2009 r.
Uchwała nr 197 - w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego
Uchwała Rady Gminy - 12 sierpnia 2009 r.
Uchwała nr 198 - w sprawie zaciagniecia pożyczki długoterminowej
Uchwała Rady Gminy - 12 sierpnia 2009 r.
Uchwała nr 199 - w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomosci stanowiacej własnosc Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr 193 - w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wiślicy w nieodpłatne użytkowanie nieruchomosci
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr 192 - w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr 191 - w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójt Gminy Wiślica w dziedzinie sportu i kultury
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr 190 - w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ystemowego pod nazwa "WEDKA - program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Wiślica"
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2009 r.
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 189 - w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniego Planu inwestycyjnego dla Gminy Wislica na lata 2008 - 2013, 2014 -2015
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr 188 - w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr 187 - w sprawie funduszu sołeckiego
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr 186 - w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągniecia zysku na cele publiczne
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr 185 - w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Wislica
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr 184 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr 183 - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
Uchwała Rady Gminy - 28 maja 2009 r.
Uchwała nr 180 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 28 maja 2009 r.
Uchwała nr 181 - w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Wiślicy bedącej w samoistnym posiadaniu Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 28 maja 2009 r.
Uchwała nr 182 - w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniego Palnu Inwestycyjnego dla Gminy wislica na lata 2008 - 2013, 2014 - 2015
Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2009 r.
Uchwała nr 176 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej formie dotacji celowej dla Gminy Busko Zdrój
Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2009 r.
Uchwała nr 172 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/143/2008 w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2009 r.
Uchwała nr 173 - w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy z dnia 24 marca 2009 Nr XXIX/162/09
Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2009 r.
Uchwała nr 174 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiślica z wykonanai budzetu gminy za 2008 rok
Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2009 r.
Uchwała nr 175 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2009 r.
Uchwała nr 177 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału wyniku finansowego Samorzadowego Zakładu pieki Zdrowotnej w Wiślica za 2008 rok
Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2009 r.
Uchwała nr 178 - w sprawie przyjecia dodatkowej składki członkowskiej gminy Wiślica na rzecz Stowarzyszenia G - 5
Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2009 r.
Uchwała nr 179 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2009 r.
Uchwała nr 168 - w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomosci za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wislica
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2009 r.
Uchwała nr 162 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2009 r.
Uchwała nr 163 - w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów, wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2009 r.
Uchwała nr 164 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadania pn. Budowa chodnika w miejscowosci Jurków
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2009 r.
Uchwała nr 165 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacje zadania pn. Budowa chodnika w miejscowosci Szczerbaków
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2009 r.
Uchwała nr 166 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacje zadania "Przebudowa dróg powiatowych"
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2009 r.
Uchwała nr 167 - w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomosci położonych w Skotnikach Dolnych
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2009 r.
Uchwała nr 169 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/143/2008 w sprawie przyjecia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie wiślica na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2009 r.
Uchwała nr 170 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci położonej w Skotnikach Dolnych stanowiącej własnosć Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2009 r.
Uchwała nr 171 - w sprawie wyrażenia zgody na likwidacje zwiazku Międzygminnego Gazownictwa "Nida"
Uchwała Rady Gminy - 19 lutego 2009 r.
Uchwała nr 156 - w sprawie przystapienia Gminy Wislica do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego
Uchwała Rady Gminy - 19 lutego 2009 r.
Uchwała nr 153 - w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odporowadzanie ścieków
Uchwała Rady Gminy - 19 lutego 2009 r.
Uchwała nr 154 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/143/2008 w sprawie przyjecia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w gminie Wiślica na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 19 lutego 2009 r.
Uchwała nr 155 - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkolach podstawowych i gimnazjum prowadzonym przez Gmine Wislica
Uchwała Rady Gminy - 19 lutego 2009 r.
Uchwała nr 157 - w sprawie zatwierdzenia
Uchwała Rady Gminy - 19 lutego 2009 r.
Uchwała nr 158 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci stanowiacej własnosć Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 19 lutego 2009 r.
Uchwała nr 161 - w sprawie określenia trybu i szczegółowosci warunków warunków zatrudnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestno produkcji rolnej
Uchwała Rady Gminy - 19 lutego 2009 r.
Uchwała nr 160 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie krótkoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia "Wiśliczanie"
Uchwała Rady Gminy - 19 lutego 2009 r.
Uchwała nr 152 - w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomosci stanowiacej własnosć Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 19 lutego 2009 r.
Uchwała nr 159 - w sprawie zmiany w uchwale nr VI/35/2007 z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomosci
Uchwała Rady Gminy - 19 lutego 2009 r.
Uchwała nr 151 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wiślicy na 2009 rok

PDF226 09.pdf (38,47KB)

PDF222 09.pdf (23,10KB)

PDF223.pdf (25,39KB)

PDF224 09.pdf (23,47KB)

PDF225.pdf (25,87KB)

PDF227.pdf (643,30KB)

PDF228 09.pdf (130,56KB)

PDF211 26 11 09.pdf (39,44KB)

PDF215.pdf (58,26KB)

PDF218.pdf (47,99KB)

PDF20110331124700.pdf (1 001,33KB)

PDF213.pdf (187,81KB)

PDF213 za³ Nr 1.pdf (132,36KB)

PDF213 za³ nr 3.pdf (183,56KB)

PDF217.pdf (165,41KB)

PDF221.pdf (46,58KB)

PDF220.pdf (44,90KB)

PDF219.pdf (88,90KB)

PDFza³ nr1 219.pdf (442,75KB)

PDF219 za³ nr 2.pdf (411,88KB)

PDFza³ Nr 3 219.pdf (410,31KB)

PDFza³ nr 4 219.pdf (406,73KB)

PDFza³ Nr 5 219.pdf (453,81KB)

PDFza³ nr 6 219.pdf (429,92KB)

PDFza³ nr 7 219.pdf (499,93KB)

PDFza³ nr 8 219.pdf (448,06KB)

PDF212.pdf (28,30KB)

PDF204 09.pdf (29,99KB)

PDF205 09.pdf (28,21KB)

PDF206.pdf (318,96KB)

PDF210.pdf (36,78KB)

PDF209 09.pdf (38,49KB)

PDF208.pdf (26,74KB)

PDF207 09.pdf (26,77KB)

PDF201.pdf (24,03KB)

PDF203 09.pdf (120,85KB)

PDF200 09.pdf (44,59KB)

PDF202 09.pdf (336,90KB)

PDFXXXIII.194.2009.pdf (679,69KB)

PDFXXXIII.195.2009.pdf (57,81KB)

PDFXXXIII.196.2009.pdf (44,84KB)

PDFXXXIII.197.2009.pdf (27,26KB)

PDFXXXIII.198.2009.pdf (34,62KB)

PDFXXXIII.199.2009.pdf (74,91KB)

PDFXXXII.193.2009.pdf (46,19KB)

PDFXXXII.192.2009.pdf (353,83KB)

PDFXXXII.191.2009.pdf (148,37KB)

PDFXXXII.190.2009.pdf (58,79KB)

PDFXXXII.189.2009.pdf (38,08KB)

PDFXXXII.188.2009.pdf (45,35KB)

PDFXXXII.187.2009.pdf (37,02KB)

PDFXXXII.186.2009.pdf (259,69KB)

PDFXXXII.185.2009.pdf (83,32KB)

PDFXXXII.184.2009.pdf (676,59KB)

PDFXXXII.183.2009.pdf (43,08KB)

PDFXXXI.180.2009.pdf (547,91KB)

PDFXXXI.181.2009.pdf (51,65KB)

PDFXXXI.182.2009.pdf (114,58KB)

PDFXXX.176.09.pdf (83,99KB)

PDFXXX.172.2009.pdf (43,71KB)

PDFXXX.173.2009.pdf (265,43KB)

PDFXXX.174.2009.pdf (18,80KB)

PDFXXX.175.2009.pdf (235,84KB)

PDFXXX177.2009.pdf (29,54KB)

PDFXXX.178.2009.pdf (104,40KB)

PDFXXX.179.2009.pdf (25,81KB)

PDFXXIX.168.09.pdf (64,24KB)

PDF162.pdf (1,19MB)

PDFXXIX.164.09.pdf (30,93KB)

PDFXXIX.165.09.pdf (30,90KB)

PDFXXIX.166.09.pdf (33,88KB)

PDFXXIX.167.09.pdf (54,20KB)

PDFXXIX.169.09.pdf (75,03KB)

PDFXXIX.170.09.pdf (49,62KB)

PDFXXIX.171.09.pdf (41,42KB)

PDFXXVIII.153.09.pdf (66,84KB)

PDFXXVIII.154.09.pdf (50,20KB)

PDFXXVIII.155.09.pdf (572,75KB)

PDFXXVIII.157.09.pdf (41,87KB)

PDFXXVIII.158.09.pdf (48,87KB)

PDF161.pdf (65,29KB)

PDFXXVIII.160.09.pdf (33,50KB)

PDF152.pdf (41,52KB)

PDFXXVIII.159.09.pdf (29,92KB)

PDFXXVIII.151.09.pdf (27,26KB)