Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2008

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2008 r.
Uchwała nr 150 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXv/140/08 rady Gminy w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2008 r.
Uchwała nr 149 - w sprawie przyjecia skladki członkowskiej gminy Wiślica na rzecz stowarzyszenia G 5 działajacego jako Lokalna Grupa Działania
Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2008 r.
Uchwała nr 148 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Uchwała Rady Gminy - 18 grudnia 2008 r.
Uchwała nr 142 - w sparwie Przyjecia Programu Wspólpracy Gminy Wiślica z Organizacjami pozarzadowymi
Uchwała Rady Gminy - 18 grudnia 2008 r.
Uchwała nr 141 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 rok
Uchwała Rady Gminy - 18 grudnia 2008 r.
Uchwała nr 143 - w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 18 grudnia 2008 r.
Uchwała nr 144 - w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomosci stanowiacej własnosc Gminy Wislica
Uchwała Rady Gminy - 18 grudnia 2008 r.
Uchwała nr 145 - w sprawie ustalenia ryczałtu dla Z-cy Przewodniczacego Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy - 18 grudnia 2008 r.
Uchwała nr 146 - w sprawie ustalenia ryczałtu dla radnych
Uchwała Rady Gminy - 18 grudnia 2008 r.
Uchwała nr 147 - w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
Uchwała Rady Gminy - 28 listopada 2008 r.
Uchwała nr 127 - w sparwie zmiany do uchwały rady Gminy z dnia 30 października 2008 r. Nr XXIV/124/08
Uchwała Rady Gminy - 28 listopada 2008 r.
Uchwała nr 128 - w sprawie procedury uchwalania budzetu Gminy Wislica
Uchwała Rady Gminy - 28 listopada 2008 r.
Uchwała nr 129 - w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze pólrocze roku budzetowego
Uchwała Rady Gminy - 28 listopada 2008 r.
Uchwała nr 131 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Swiętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach
Uchwała Rady Gminy - 28 listopada 2008 r.
Uchwała nr 132 - w sprawie zabezpieczenia srodków finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu buskiego na przebudowe dróg
Uchwała Rady Gminy - 28 listopada 2008 r.
Uchwała nr 133 - w sprawie określenia stawk doatcji przedmiotowej dla zakładu Gospodarki w Wislicy na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 28 listopada 2008 r.
Uchwała nr 134 - w sprawie obnizenia ceny skupu zyta do celow wymiaru podatku rolnego
Uchwała Rady Gminy - 28 listopada 2008 r.
Uchwała nr 139 - w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 28 listopada 2008 r.
Uchwała nr 140 - w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Uchwała Rady Gminy - 28 listopada 2008 r.
Uchwała nr 141 - w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzenie ścieków i zapoatrzenie w wode
Uchwała Rady Gminy - 28 listopada 2008 r.
Uchwała nr 130 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Busko Zdrój odnosnie pobytu dzieci w szkołach
Uchwała Rady Gminy - 30 października 2008 r.
Uchwała nr 124 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 rok
Uchwała Rady Gminy - 30 października 2008 r.
Uchwała nr 125 - w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pozarnej
Uchwała Rady Gminy - 30 października 2008 r.
Uchwała nr 126 - w sprawie zmian uchwały nr II/5/06 z dnia 06.12.2006 roku w sprawie ustalenia warunków placy i pracy Wójta
Uchwała Rady Gminy - 17 września 2008 r.
Uchwała nr 118 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 rok
Uchwała Rady Gminy - 17 września 2008 r.
Uchwała nr 119 - w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 -2015
Uchwała Rady Gminy - 17 września 2008 r.
Uchwała nr 122 - w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania
Uchwała Rady Gminy - 17 września 2008 r.
Uchwała nr 120 - w sprawie zatwierdzenia Palnu Rozwoju Lokalnego Gminy Wiślica na lata 2008 - 2015
Uchwała Rady Gminy - 17 września 2008 r.
Uchwała nr 121 - w sprawie zatwierdzenia programu rewitalizacji gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 17 września 2008 r.
Uchwała nr 123 - w sprawie Palnu odnowy miejscowosci dla wsi Skotniki Górne, Skotniki Dolne na lata 2007 - 2015
Uchwała Rady Gminy - 29 sierpnia 2008 r.
Uchwała nr 117 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 rok
Uchwała Rady Gminy - 31 lipca 2008 r.
Uchwała nr 116 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 rok
Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2008 r.
Uchwała nr 114 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/98/08 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierzat
Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2008 r.
Uchwała nr 113 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/86/08 odnosnie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci położonej w Skotnikach Dolnych
Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2008 r.
Uchwała nr 111 - w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiazywania problemów społecznych
Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2008 r.
Uchwała nr 115 - w sprawie ustalenia słuzebnosci na działkach położonych w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2008 r.
Uchwała nr 112 - w sprawie zmiany uchwały V/24/07 z dnia 15.02.2007 odnośnie powolania rady Społecznej SZOZ w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2008 r.
Uchwała nr 110 - w sprawie ustalenia wysokosci płat za cieki przyjmowane na punkcie zrzutu scieków w Jurkowie
Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2008 r.
Uchwała nr 109 - w sprawie ustalenia górnej stwaki ponoszonej przez właścicieli za oproznianie zbiorników bezodpływowych
Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2008 r.
Uchwała nr 108 - w sprawie udziału mieszkancó gminy w budowie infrastruktury technicznej w zakresie wodociagów i kanalizacji , ustalenie opłaty adiacenckiej
Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2008 r.
Uchwała nr 107 - w sprawie okreslenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Wislica
Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2008 r.
Uchwała nr 106 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 rok
Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 99 - w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomosci położonej w Skorocicach stanowiacy własnosć Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 95 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw oraz innych placów sportowo - rekreacyjnych
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 97 - w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własnosć gminy Wislica
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 100 - w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek połozonych w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 102 - w sprawie zmian do Statutu SZOZ w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 101 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SZOZ w Wislicy za 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 98 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierzat na terenie gminy oraz zapewnienia im dalszej opieki
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 91 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/08 z dnia 28 02 2008
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 103 - w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/74/08 w sprawie Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 94 - w sprawie ustalenia wysokosci opłaty za przyłaczenie do gminnej sieci kanalizacyjnej
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 99 - w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomosci połozonej w Skorocicach własnosc gminy Wislica
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 104 - w sprawie uchwalenia regulaminu określajacego wysokosć stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 93 - w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 92 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 90 - w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 24 kwietnia 2008 r.
Uchwała nr 96 - w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z świetlicy wiejskiej w Skorocicach
Uchwała Rady Gminy - 28 lutego 2008 r.
Uchwała nr 82 - w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodrki Wodnej na 2008 rok.
Uchwała Rady Gminy - 28 lutego 2008 r.
Uchwała nr 89 - w sprawie określenia inkasenta i poboru podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Rady Gminy - 28 lutego 2008 r.
Uchwała nr 80 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 r.
Uchwała Rady Gminy - 28 lutego 2008 r.
Uchwała nr 88 - w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomosci połozonej w Jurkowie
Uchwała Rady Gminy - 28 lutego 2008 r.
Uchwała nr 87 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci poóożonej w Skotnikach Dolnych
Uchwała Rady Gminy - 28 lutego 2008 r.
Uchwała nr 85 - w sprawie zgody na nabycie nieruchomosci położonej w Wiślicy w drodze darowizny
Uchwała Rady Gminy - 28 lutego 2008 r.
Uchwała nr 84 - w sprawie przeksztalcenia SZOZ w Wiślicy poprzez likwidacje poradi stomatologicznej
Uchwała Rady Gminy - 28 lutego 2008 r.
Uchwała nr 81 - uchwalenia budzetu gminy na 2008 rok.
Uchwała Rady Gminy - 28 lutego 2008 r.
Uchwała nr 83 - w sprawie wspóldziałania pomiedzy gminami odn. wspólnych inwestycji w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
Uchwała Rady Gminy - 28 lutego 2008 r.
Uchwała nr 86 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci położonej w Skotnikach Dolnych
Uchwała Rady Gminy - 8 stycznia 2008 r.
Uchwała nr 79 - w sprawie wyrazenia zgody na wynajem pomieszczen poradni stomatologicznej w Osrodku Zdrowia w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 8 stycznia 2008 r.
Uchwała nr 78 - w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/71/07 z dnia 14.12.07 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podetku od srodków transportowych na 2008 r.
Uchwała Rady Gminy - 8 stycznia 2008 r.
Uchwała nr 77 - w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/70/07 z dnia 14.12.2007 w sprawie określenia wysokosci stawek podatku nieruchomosci na 2008 rok


PDFXXVII.150.08.pdf (49,81KB)

PDFXXVII.149.08.pdf (48,01KB)

PDFXXVII.148.08.pdf (397,03KB)

PDFXXVI.142.08.pdf (103,94KB)

PDFXXVI.141.08.pdf (354,42KB)

PDFXXVI.143.08.pdf (29,34KB)

PDFXXVI.144.08.pdf (39,87KB)

PDFXXVI.145.08.pdf (29,35KB)

PDFXXVI.146.08.pdf (22,38KB)

PDFXXVI.147.08.pdf (20,38KB)

PDFXXV.127.08.pdf (69,72KB)

PDFXXV.128.08.pdf (25,38KB)

PDFXXV.129.08.pdf (107,63KB)

PDFXXV.131.08.pdf (24,29KB)

PDFXXV.132.08.pdf (28,88KB)

PDFXXV.133.08.pdf (39,30KB)

PDFXXV.134.08.pdf (32,86KB)

PDF139.pdf (60,12KB)

PDFXXV.140.08.pdf (126,92KB)

PDFXXV.141.08.pdf (226,67KB)

PDFXXV.130.08.pdf (22,22KB)

PDFXXIV.124.08.pdf (599,04KB)

PDFXXIV.125.08.pdf (39,01KB)

PDFXXIV.126.08.pdf (36,62KB)

PDFXXIII.118.08.pdf (594,84KB)

PDFXXIII.119.08.pdf (121,55KB)

PDFXXIII.122.08.pdf (54,62KB)

PDFXXIII.120.08.pdf (41,98KB)

PDFXXIII.121.08.pdf (38,49KB)

PDFXXIII.123.08.pdf (28,40KB)

PDFXXII.117.08.pdf (505,49KB)

PDFXXI.116.08.pdf (519,92KB)

PDFXX.114.08.pdf (31,31KB)

PDFXX.113.08.pdf (45,50KB)

PDFXX.111.08.pdf (28,94KB)

PDFXX.115.08.pdf (157,06KB)

PDFXX.112.08.pdf (23,24KB)

PDFXX.110.08.pdf (27,58KB)

PDFXX.109.08.pdf (23,83KB)

PDFXX.109.08 (1).pdf (23,83KB)

PDFXX.108.08.pdf (66,29KB)

PDFXX.107.08.pdf (204,86KB)

PDFXX.106.08.pdf (689,28KB)

PDF99.pdf (45,90KB)

PDFXVIII.95.08.pdf (41,97KB)

PDFXVIII.97.08.pdf (35,53KB)

PDFXVIII.100.08.pdf (52,55KB)

PDFXVIII.102.08.pdf (23,04KB)

PDFXVIII.101.08.pdf (30,06KB)

PDFXVIII.98.08.pdf (69,91KB)

PDFXVIII.91.08.pdf (216,51KB)

PDFXVIII.94.08.pdf (27,73KB)

PDFXVIII.99.08.pdf (46,78KB)

PDFXVIII.104.08.pdf (66,48KB)

PDFXVIII.93.08.pdf (26,68KB)

PDFXVIII.92.08.pdf (391,61KB)

PDFXVIII.90.08.pdf (20,42KB)

PDFXVII.82.08.pdf (77,74KB)

PDFXVII.89.08.pdf (30,99KB)

PDFXVII.80.08.pdf (19,05KB)

PDFXVII.88.08.pdf (41,79KB)

PDFXVII.87.08.pdf (50,26KB)

PDFXVII.85.08.pdf (43,49KB)

PDFXVII.84.08.pdf (50,94KB)

PDFXVII.81.08.pdf (1,52MB)

PDFXVII.83.08.pdf (94,85KB)

PDFXVII.86.08.pdf (46,47KB)

PDFXVI.79.08.pdf (28,70KB)

PDFXVI.78.08.pdf (82,61KB)

PDFXVI.77.08.pdf (31,27KB)