Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania roczne 2010

Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 

RB-27SRb-27S.Rb-27S (376,40KB)

 

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 

RB-28SRb-28S.Rb-28S (777,73KB)

 

Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 

RB-30SRb-30S.Rb-30S (120,19KB)

 

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku 

RB-NRb-N.Rb-N (79,35KB)

 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 

RB-NDSRb-NDS.Rb-NDS (63,65KB)

 

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku 

RB-PDPRb-PDP.Rb-PDP (56,01KB)

 

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków n arachunkach bankowych jst na koniec 2010r 

RB-STRb-ST.Rb-ST (45,46KB)

 

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2010roku 

RB-UNRb-UN.Rb-UN (38,79KB)

 

Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jst wg stanu na koniec 2010roku 

RB-UZRb-UZ.Rb-UZ (98,78KB)

 

Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy miasta na prawach powiatu n akoniec 2010r 

RB-ZRb-Z.Rb-Z (88,61KB)