Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2005

Uchwała Rady Gminy - 15 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 204 - W sprawie; określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.
Uchwała Rady Gminy - 15 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 202 - W sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Rady Gminy - 15 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 205 - W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
Uchwała Rady Gminy - 15 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 206 - w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie W i ś l i c a na 2006 rok.
Uchwała Rady Gminy - 15 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 203 - W sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2005 r.
Uchwała nr 196 - w sprawie: Strategii Rozwoju Polityki Społecznej GMINY WIŚLICA na lata 2005 - 2013
Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2005 r.
Uchwała nr 195 - W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2005 r.
Uchwała nr 197 - w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Wiślica na lata 2004-2006, 2007-2013
Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2005 r.
Uchwała nr 198 - w sprawie wprowadzenia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wiślica na lata 2004-2006,2007-2013
Uchwała Rady Gminy - 29 listopada 2005 r.
Uchwała nr 199 - w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały Nr XXVIII/176/05 z dnia 02.06.2005 roku odnośnie zaopiniowania projektu planu aglomeracji o RLM pow. 2000
Uchwała Rady Gminy - 12 października 2005 r.
Uchwała nr 192 - W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Uchwała Rady Gminy - 12 października 2005 r.
Uchwała nr 194 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GMINY WIŚLICA
Uchwała Rady Gminy - 12 października 2005 r.
Uchwała nr 191 - W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Uchwała Rady Gminy - 12 października 2005 r.
Uchwała nr 193 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GMINY WIŚLICA
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2005 r.
Uchwała nr 187 - W sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Wiślica.
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2005 r.
Uchwała nr 184 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GMINY WIŚLICA
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2005 r.
Uchwała nr 190 - W sprawie współfinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr. 776 relacji Kraków - Busko Zdrój
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2005 r.
Uchwała nr 189 - W sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/05 z dnia16.02.2005 r.odnośnie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktykii rozwiazywania Problemów Alkoholowych w gminie Wislica na 2005 r.
Uchwała Rady Gminy - 22 września 2005 r.
Uchwała nr 185 - W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiślica.
Uchwała Rady Gminy - 22 września 2005 r.
Uchwała nr 188 - W sprawie Uchwały NR V/26/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Inwetaryzacyjnej.
Uchwała Rady Gminy - 22 września 2005 r.
Uchwała nr 186 - W sprawie zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiślica.
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2005 r.
Uchwała nr 119 - W sprawie: ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Wiślica.
Uchwała Rady Gminy - 23 sierpnia 2005 r.
Uchwała Rady Gminy - 23 sierpnia 2005 r.

Uchwała nr 182 - W sprawie wyrażenia opinji Rady Gminy do projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju w sprawie przekształcenia ZOZ w Busku Zdroju, polegającego na likwidacji Poradni Neurologicznej.
Uchwała Rady Gminy - 23 sierpnia 2005 r.
Uchwała nr 183 - W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu w ramach programu ZPORR.
Uchwała Rady Gminy - 1 lipca 2005 r.
Uchwała nr 179 - W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych dla przewozów regularnych znajdujacych sie na terenie gminy Wiślica.
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2005 r.
Uchwała nr 180 - W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w ramach programu ZPORR.
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2005 r.
Uchwała nr 177 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału wyniku finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wislicy za 2004 rok.
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2005 r.
Uchwała nr 178 - W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
Uchwała Rady Gminy - 2 czerwca 2005 r.
Uchwała nr 176 - W sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji o RLM pow. 2000
Uchwała Rady Gminy - 2 czerwca 2005 r.
Uchwała nr 175 - W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Uchwała Rady Gminy - 31 maja 2005 r.
Uchwała Rady Gminy - 29 kwietnia 2005 r.

Uchwała nr 171 - W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2005 r.
Uchwała nr 170 - W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiślica z wykonania budżetu gminy za 2004r.
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2005 r.
Uchwała nr 172 - W sprawie zarządzenia poboru należności pienięznych pobieranych w formie łącznego zobowiazania pieniężnego,podatku od nieruchomości,podatku leśnego,podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa określenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2005 r.
Uchwała nr 173 - W sprawie określenia przyszłego centrum wsi Wiślica.
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2005 r.
Uchwała nr 174 - W sprawie określenia przyszłego centrum wsi Skorocice.
Uchwała Rady Gminy - 23 marca 2005 r.
Uchwała nr 165 - W sprawie ustalenia budżetu gminy na 2005 rok.
Uchwała Rady Gminy - 22 marca 2005 r.
Uchwała nr 169 - W sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Uchwała Rady Gminy - 22 marca 2005 r.
Uchwała nr 167 - W sprawie wprowadzenia zmiany uchwały Nr XVII/96/04 z dnia 27.05.204 r. odnośnie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Uchwała Rady Gminy - 22 marca 2005 r.
Uchwała nr 168 - W sprawie wprowadzenia zmiany uchwały Nr XVII/95/04 z dnia 27.05.2004 r. odnośnie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wiślica na lata 2004-2006,2007-2013
Uchwała Rady Gminy - 22 marca 2005 r.
Uchwała nr 166 - W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiślica.
Uchwała Rady Gminy - 19 lutego 2005 r.
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2005 r.

Uchwała nr 162 - W sprawie wyrażenia opininii Rady Gminy Wiślica do projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju w sprawie przekształcenia ZOZ w Busku Zdroju,polegajacego na likwidacji Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej-Prądka Gruźlicy.
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2005 r.
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2005 r.

Uchwała nr 163 - W sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Wiślicado Zwiazku międzygminnego pod nazwą Ekologiczny Ziązek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2005 r.
Uchwała nr 160 - W sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych dla przewozów regularnych znajdujacych się na terenie gminy Wiślica.
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2005 r.
Uchwała nr 158 - W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2005 rok.
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2005 r.
Uchwała nr 164 - W sprawie zabezpieczena środków finansowych na realizację projektu w ramach programu ZPORR.
uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2005 r.
Uchwała nr 157 - W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wiślicy na 2005 r.

RTF204.rtf (15,00KB)

RTF202.rtf (9,33KB)

RTF205.rtf (9,93KB)

RTF206.rtf (8,39KB)

DOC203.doc (23,50KB)

RTF196.rtf (6,20KB)

RTF195.rtf (98,52KB)

RTF197.rtf (7,52KB)

RTF198.rtf (8,03KB)

RTF199.rtf (10,05KB)

RTF192.rtf (7,34KB)

RTF194.rtf (8,76KB)

RTF191.rtf (28,62KB)

RTF193.rtf (9,40KB)

RTF184.rtf (205,11KB)

RTF187.rtf (177,70KB)

RTF190.rtf (137,19KB)

RTF189.rtf (7,83KB)

RTF185.rtf (208,36KB)

RTF188.rtf (198,35KB)

RTF186.rtf (8,11KB)

RTF119.rtf (49,42KB)

RTF182.rtf (103,75KB)

RTF179.rtf (7,98KB)

RTF183.rtf (445,45KB)

RTF180.rtf (159,66KB)

RTF177.rtf (197,75KB)

RTF178.rtf (168,34KB)

RTF176.rtf (8,08KB)

RTF175.rtf (146,89KB)

RTF171.rtf (118,16KB)

RTF170.rtf (101,20KB)

RTF172.rtf (119,61KB)

RTF173.rtf (135,60KB)

RTF174.rtf (144,93KB)

RTF165.rtf (290,86KB)

RTF169.rtf (81,85KB)

RTF167.rtf (162,15KB)

RTF168.rtf (323,11KB)

RTF166.rtf (98,12KB)

RTF162.rtf (8,44KB)

RTF163.rtf (215,97KB)

RTF160.rtf (91,87KB)

RTF158.rtf (365,92KB)

RTF164.rtf (81,56KB)

RTF157.rtf (264,51KB)