Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA WÓJTA GMINY O DOFINANSOWANIU PROJEKTU PRZEZ MINISTRA KULTURY

Gmina Wiślica realizuje projekt pt.,, Stworzenie sieci informatycznej pomiędzy instytucjami kultury województwa świętokrzyskiego’’ w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury ,, Rozwój Inicjatyw Lokalnych”

Celem zadania jest zakup sprzętu multimedialnego ( zestawy komputerowe (komputer, monitor, skaner, drukarka) projektora multimedialnego  cyfrowego aparatu fotograficznego) w celu budowy punktu interaktywnej edukacji i promocji kultury w ramach sieci informatycznej pomiędzy placówkami kultury województwa świętokrzyskiego ( 37 instytucji kultury) tworzonej przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach . Celem programu jest poprawienie infrastruktury informacyjnej instytucji kultury województwa świętokrzyskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu informacji kulturalnej miedzy gminnym , miejsko-gminnymi i miejskimi instytucjami kultury. Wybór nowoczesnej interaktywnej sieci informacji internetowej daje możliwość horyzontalnego, efektownego i kompleksowego prezentowania potencjału regionu na skale międzygminną , regionalną ,krajową i międzynarodową , gdyż Internet jest najsilniejszym narzędziem służącym redukowaniu zróżnicowań regionalnych w dostępie do informacji wpływając na zwiększenie efektywności, podniesienia stopnia dostępu ludności do kultury za pomocą elektronicznego systemu informacji i promocji kultury - zwłaszcza na obszarach wiejskich i małych miast. Celem projektu jest wymiana informacji na temat bieżącej działalności kulturalnej, jak i planowanych przedsięwzięć. Planowane zadanie umożliwi aktywny i kreatywny udział społeczności lokalnych w przedsięwzięciach kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury województwa świętokrzyskiego i wpłynie na wyrównanie różnic w dostępie do kultury, pobudzenie kulturalnych inicjatyw lokalnych oraz stwarzanie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju twórczości i promocji kultury .

Sieć będzie połączona z tworzonym przez WDK portalem kulturalnym dla całego regionu świętokrzyskiego ( 37 domów kultury w ramach tworzonej sieci oraz 93 instytucje kultury w ramach podpisanej współpracy kulturalnej ). Zwiększy to dostęp do dóbr, usług oraz produktów kultury. Projekt ma charakter ponad regionalny. Stworzenie systemu informacji kulturalnej poprawi warunki funkcjonowania instytucji poprzez wymianę doświadczeń miedzy uczestnikami projektu, promowaniem dobrych rozwiązań funkcjonowania instytucji kultury. Pozwoli to wygenerować nowe imprezy kulturalne z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego , które powinny się stać wydarzeniami o charakterze ponadregionalnym . Promocja projektu realizowana będzie poprzez : współorganizację szkoleń , spotkań i konferencji dotyczących ułatwienia dostępu do kultury poprzez rozbudowę infrastruktury internetowej w instytucjach kultury, współorganizacja posiedzeń i spotkań członków portalu . Stałą reklamę działalności instytucji w portalu kulturalnym (zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w Internecie) przy współpracy z lokalnymi mediami.