Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

                                 
                      
                       Organizowane przez Gminę Wiślica

Finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006; Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia
ustawicznego w regionie

Z przyjemnością informujemy Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu szkoleniowego, pt.: Nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji mieszkańców gminy Wiślica, w skład którego wchodzi:
· 400 godzin szkolenia dla 20 osób pracujących zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - METODĄ CALLANA (okres realizacji: październik 2005 - sierpień 2007)
· 62 godziny kursu dla 30 rolników lub domowników z AGROTURYSTYKI (okres realizacji: listopad 2005 - luty 2006)
· 80 godzin szkolenia dla 20 osób pracujących z OBSŁUGI KOMPUTERA (okres realizacji: październik 2005 - kwiecień 2006)
Szkolenia będą odbywały się w budynku Gimnazjum w Wiślicy przy ul. Okopowej 27

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu z języka angielskiego i obsługi komputera jest dostarczenie z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę a ze szkolenia z agroturystyki zaświadczenie o opłacaniu składek KRUS w celu potwierdzenia statusu rolnika lub domownika.

Zgłoszenia będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy w Wiślicy przy ul. Batalionów Chłopskich 62 w pokoju nr 10,
W związku z tym, iż liczba osób, które będą mogły skorzystać ze szkolenia jest ograniczona, uczestnicy będą wybierani proporcjonalnie do liczby ludności danej miejscowości.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Wiślicy, lub pod nr tel. /0-41/ 379 21 06 wew. 35 13. Osoba do kontaktu: Anna Drechnowicz

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu, oraz w szkoleniu z obsługi komputera koszt egzaminu. Wszyscy uczestnicy szkoleń po ich zakończeniu otrzymają certyfikaty, a uczestnicy szkolenia z obsługi komputera, Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych