Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WIŚLICA

    Z A W I A D O M I E N I E

 

                              Zgodnie z art. 53  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r., z późn.zm. /

 

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono  decyzję Nr 7/04 z dnia 09 sierpnia 2004r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  w obrębie terenu gmin Busko Zdrój , Wiślica , Pińczów  dla przedsięwzięcia polegającego na :

  1. Budowie sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia relacji  Pęczelice – Hołudza – Łatanice- Skorocice- Skotniki Dolne – Wola Zagojska wraz z zasilaniem  elektrycznym stacji gazowych,
  2. Budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych Nr 15194, 15196, 15174, 15197 powiat Buski  i Nr 15174 powiat Pińczowski na odcinku Pęczelice – Wola Zagojska.

 

         Zainteresowani mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Gminy w Wiślicy przy ul. Okopowej nr 8 , w Referacie Rozwoju Strategicznego pok. Nr 7 , w dniach od 10 sierpnia 2004r., do dnia 24 sierpnia 2004r., oraz w tym terminie składać wnioski, uwagi i odwołania.

                                                                                         Wójt Gminy

                                                                              mgr inż. Stanisław Krzak