Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WIŚLICA

Znak: RS – 7331/ 7/ 2004ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Wiślica
z dnia 26 kwietnia 2004 roku

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r., z późn.zm. /


podaję do publicznej wiadomości

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia , stacji pomiarowo – rozliczeniowej i stacji redukcyjnej pierwszego stopnia w miejscowości Pęczelice.

Zainteresowani mogą zapoznać się z raportem w Urzędzie Gminy w Wiślicy przy ul. Okopowej nr 8 ,w Referacie Rozwoju Strategicznego pok. Nr 7 ,w dniach od 26 kwietnia 2004 r. do 17 maja 2004 roku , oraz w tym terminie składać wnioski i uwagi.


                                                                          Wójt Gminy

                                                           mgr inż. Stanisław Krzak