Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WIŚLICA

                                                                                   Wiślica dnia 2003 – 12 - 17 

 

Znak:RS.II – 7331 / 16 / 03

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

          Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz. 627/

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o decyzji z dnia 16 grudnia 2003 roku znak: RS.II-7331/ 16/ 2003 Wójta Gminy Wiślica o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku masarni z ubojnią o część ubojową na działkach położonych w Łatanicach gmina Wiślica oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 343, 344, 345, 346 i 347.

 

      Zainteresowani mogą zapoznać się z decyzją w Referacie Rozwoju Strategicznego Urzędu Gminy w Wiślicy przy ul. Okopowej 8 pok. Nr 4 w dniach od 18 grudnia 2003 r. do 05 stycznia 2004 roku, oraz w tym terminie składać wnioski i uwagi.

 

                                                                         Wójt Gminy Wiślica

                                                                   /-/ mgr inż. Stanisław Krzak