Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚLICA

                                                                                     Wiślica dnia 2003 – 11 -25

Znak: RS.II – 7331/ 16 / 2003

 

 

 

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Wiślica

 

         Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 , poz. 627/

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji przetwórni mięsa w Łataninach gmina Wiślica.

 

         Zainteresowani mogą zapoznać się z raportem w Urzędzie Gminy w Wiślicy przy ul. Okopowej nr 8, w Referacie Rozwoju Strategicznego pok. Nr 4, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji oraz w tym terminie składać wnioski i uwagi.

 

                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                            /-/ mgr inż. Stanisław Krzak