Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚLICA

                                                                                      Wiślica dnia 2003- 06-12

Znak: RS.II.-7331/16/2003

 

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Wiślica

 

          Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn.zm./

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku masarni z ubojnią o część ubojową na działkach położonych w Łatanicach, gm. Wiślica, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 343, 344, 345, 346 i 347.

 

          Granice terenu objętego wnioskiem oraz sposób zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 500 stanowiącej załącznik do wniosku.

 

          Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sprawy w Urzędzie Gminy w Wiślicy przy ul. Okopowej nr 8, w Referacie Rozwoju Strategicznego pok. Nr 4, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                         mgr inż. Stanisław Krzak