Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WIŚLICA

                                                                                   Wiślica dnia 2003 – 12 - 22 

Znak:RS.II – 7351 / 17 / 03

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

          Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska / Dz.U. Nr 62 poz. 627/

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono decyzję z dnia 18 grudnia 2003 roku, znak: BPP- 7351/17/2003 Wójta Gminy Wiślica zatwierdzającą projekt budowlany wraz z udzieleniem pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 mm wraz z kablem telemetrycznym wzdłuż trasy gazociągu o łącznej długości około 7830 mb na gruntach sołectw: Hołudza, Gluzy Szlacheckie, Łatanice, Skorocice i Skotniki Dolne w obrębie gminy Wiślica .

 

      Zainteresowani mogą zapoznać się z decyzją w Referacie Rozwoju Strategicznego Urzędu Gminy w Wiślicy przy ul. Okopowej 8 pok. Nr 4 w dniach od 22 grudnia 2003 r do 05 stycznia 2004 roku, oraz w tym terminie składać wnioski, uwagi, odwołania.

 

                                                                            Wójt Gminy Wiślica

                                                                     /-/ mgr inż. Stanisław Krzak