Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WISLICA

                                                                                  Wiślica dnia 2003 – 11 - 21 

Znak:RS.II – 7351 / 17 / 03

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

          Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska / Dz.U. Nr 62 poz. 627/

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 mm wraz z kablem telemetrycznym wzdłuż trasy gazociągu o łącznej długości około 7830 mb na gruntach sołectw: Hołudza, Gluzy Szlacheckie, Łatanice, Skorocice i Skotniki Dolne w obrębie gminy Wiślica .

 

      Zainteresowani mogą zapoznać się z raportem w Referacie Rozwoju Strategicznego Urzędu Gminy w Wiślicy przy ul. Okopowej 8 pok. Nr 4 w dniach od 22 listopada 2003 r. do 15 grudnia 2003 roku, oraz w tym terminie składać wnioski i uwagi.

 

                                                                   Wójt Gminy Wiślica

                                                             /-/ mgr inż. Stanisław Krzak