Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚLICA

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz.U. Nr 62, poz. 62 / podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 mm o łącznej długości około 7830 m na gruntach sołectw : Hołudza, Gluzy Szlacheckie, Łatanice, Skorocice
i Skotniki Dolne wraz z kablem telemetrycznym wzdłuż trasy gazociągu.

 

         Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sprawy w Urzędzie Gminy w Wiślicy przy ul. Okopowej nr 8, w Referacie Rozwoju Strategicznego pok. Nr 4, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

 

                                                                   Wójt Gminy Wiślica

                                                              /-/ mgr inż. Stanisław Krzak