Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

FORMULARZ E – KARTA INFORMACYJNA

RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, ANALIZY POREALIZACYJNE

Nr karty Jednostka Typ Nazwa dok. Zakres przedmiotowy Data dok. Podmiot Pokaż zawartość karty
1 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz E   RAPORT OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA:„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompowni, linii energetycznych zasilających przepompownie, wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi w miejscowościach : Wawrowice, Ostrów, Kuchary, Koniecmosty, Szczytniki, Szczerbaków gm. Wiślica - etap II. 2000-01-01 r.   Pokaż
2 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz E   Raport oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na inwestycji realizowanej w ramach projektu „Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych i lokalnych w miejscowościach Chotel Czerwony, Skorocice, Brzezie - etap II”, dotyczącego Przebudowy istniejących dróg gminnych o łącznej długości 6420 mb: - Nr 004380 T Hołudza-Brzezie-Chotel Czerwony wraz z drogą lokalną o nr ew.dz. 227/3, 307, 211/1, 211/2 w m. Brzezie,o długości 1530 mb, - Nr 004386 T Skorocice- Aleksandrów o nr ew. dz. 638, 964, 989 w m. Skorocice-Aleksandrów, o długości 3300 mb, - Nr 004378 T Bilczów - Poddębie o nr ew. dz. 1069 w m. Chotel Czerwony – Poddębie, o długości 1590 mb 2000-01-01 r.   Pokaż
3E/2009 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz E   Raport oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsa o budynek magazynowo-socjalny położony na działkach nr ew. 343, 344 we wsi Łatanice, gm. Wiślica”, 2000-01-01 r.   Pokaż
4E/09/2010 Urząd Gminy w Wiślicy Formularz E   Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu robót budowlanych mających na celu dostosowanie części budynku istniejącej hali magazynowej na ubojnię trzody chlewnej i zakład przetwórstwa mięsa wraz z budową zbiornika na ścieki technologiczne, na działkach nr ew. 298, 299, 300, 301, 302, 303 obręb Koniecmosty, gm. Wiślica”. 2000-01-01 r.   Pokaż