Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu A - nr 1

Lp. Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o udzielenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 1
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa budynku inwentarskiego obory ze stołem paszowym
3 Znak sprawy  
4 Data złożenia 2007-03-26
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Dane w aktach sprawy
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej
7 Nazwa organu Urząd Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (041) 3792086 wew. 33, e-mail: urzad@ug.wislica.pl
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, pok. nr 7, tel.(041)3792086 wew.33
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) 3B
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  
12 Uwagi