Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu A - nr 3

Lp. Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o udzielenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 3
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa sieci wodociągowej łączącej istniejące wodociągi w m. Kobylniki-Wiśniówka i Skorocice oraz z przyłączami w m. Skorocice-Aleksandrów
3 Znak sprawy  
4 Data złożenia 2006-12-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Urząd Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, REGON 000551734
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku -potwierdzona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej; - skrócony wypis ze skorowidza właścicieli działek wzdłuż trasy przebiegu wodociągu
7 Nazwa organu Urząd Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (041)3792086 wew. 33 e-mail: urzad@ug.wislica.pl
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, pok. nr 7, tel.(041) 3792086 wew.33
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji sprawa w toku
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  
12 Uwagi