Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu A - nr 5

Lp. Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o udzielenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 5
2 Zakres przedmiotowy wniosku Decyzja o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:Wawrowice,Ostrów,Kuchary, Koniecmosty, Szczytniki,Szczerbaków-II ETAP"
3 Znak sprawy  
4 Data złożenia 2006-12-07
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PPU DOMED Sp.z.o.o, ul. Tęczowa 32, 53-602 Wrocław tel./fax:(071) 343-56-64 e-mail:biuro@domed.pl
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku 1.Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, skala:1:5000; 2.Mapa poglądowa z naniesiona lokalizacją inwestycji, skala:1:25 000; 3.Wykaz działek przewidzianych pod realizację inwestycji.
7 Nazwa organu Wójt Gminy Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pok. nr 7,tel.(041)3792086 wew.33 e-mail:urzad@ug.wislica.pl
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  
12 Uwagi