Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy Wiślica

(symbol:RP)

PRZEMYSŁAW  LASKOWSKI

Do zadań Radcy Prawnego  Urzędu należy:

1) Udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
2) Udzielanie informacji o:
a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności gminy,
b) uchybieniach w działalności organów gminy i urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutków tych uchybień,
c) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
3) Zadania szczegółowe:
a) wydawanie opinii pisemnych w sprawach:
- projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta,
- skomplikowanych,
- zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości,
- rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy bez wypowiedzenia,
- odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
- spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
- zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,
- zawarcia umowy w sprawach majątkowych,
- umarzania wierzytelności.
4) Zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.
5) Parafowanie projektów uchwał Rady i umów.
6) Sygnalizowanie pracownikom istotnych zmian w przepisach prawnych związanych z ich merytoryczną działalnością.
7) Kierowanie do komórek organizacyjnych aktualnych aktów prawnych,
8) Współpraca z Komisją Przetargową Urzędu w zakresie przestrzegania zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o finansach publicznych.