Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu A - nr 8

Lp. Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o udzielenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 8
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wawrowice od km 0+220 do 1+200, odcinek o długości 980 mb
3 Znak sprawy  
4 Data złożenia 2008-04-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku 1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem przedmiotowego przedsięwzięcia, 2. Informacja o przedsięwzięciu
7 Nazwa organu Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pok. nr7, czas pracy 7.00-15.00, tel. (041)3792086w.33
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) postępowanie w toku
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  
12 Uwagi