Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu A - nr 10

Lp. Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o udzielenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 10
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na realizacja projektu Aktywizacja gospodarcza Gminy Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych i lokalnych w m.: Chotel Czerwony – Zawierzbie, Zagórze; Łatanice, Szczytniki, Górki, Szczerbaków- etap I.
3 Znak sprawy  
4 Data złożenia 2007-10-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Dane w aktach sprawy
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej
7 Nazwa organu Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, pok. nr 7, tel.(041)3792086 wew.33
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  
12 Uwagi