Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu A - nr 11

Lp. Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o udzielenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 11
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsnego o zakład magazynowo-socjalny na działkach 343, 344 w m. Łatanice, gm. Wiślica"
3 Znak sprawy  
4 Data złożenia 2009-02-13
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Chrobot Zbigniew, ul Batorego 3, 28-100 Busko Zdrój
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku 1.Mapa ewidencyjna obejmująca przewidziany teren do realizacji przedsięwzięcia wraz z terenem działek sąsiednich. 2. Informacja o przedsięwzięciu
7 Nazwa organu Wójt Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) pok. nr 7 Urzędu Gminy w Wiślicy, Referat Rozwoju Startegicznego Gminy, ul. Okopowa 8, tel (041)3792086w.33, e-mail: urzad@ug.wislica.pl
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) postępowanie w toku
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  
12 Uwagi