Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu A - nr 12A/2009

Lp. Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o udzielenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 12A/2009
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "„Wykonaniu robót budowlanych mających na celu dostosowanie części budynku istniejącej hali magazynowej na ubojnię trzody chlewnej i zakład przetwórstwa mięsa wraz z budową zbiornika na ścieki technologiczne, na działkach nr ew. 298, 299, 300, 301, 302, 303 obręb Koniecmosty, , gm. Wiślica"
3 Znak sprawy  
4 Data złożenia 2009-08-13
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) dane w aktach sprawy
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku 1.Mapa ewidencyjna obejmująca przewidziany teren do realizacji przedsięwzięcia wraz z terenem działek sąsiednich. 2. Informacja o przedsięwzięciu
7 Nazwa organu Wójt Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) pok. nr 7 Urzędu Gminy w Wiślicy, Referat Rozwoju Startegicznego Gminy, ul. Okopowa 8, tel (041)3792086w.33, e-mail: urzad@ug.wislica.pl
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) postępowanie w toku
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  
12 Uwagi