Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu A - nr 14A/2010

Lp. Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o udzielenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 14A/2010
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju dot. wycinki drzew gat.lipa-2szt, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0088T relacji Łatanice-Hołudza-Bilczów, przy działce nr ewid. 519/3 w m. Hołudza
3 Znak sprawy PZD-S4.4430/6/10
4 Data złożenia 2010-02-08
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Załącznik graficzny
7 Nazwa organu Wójt Gminy Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy,ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (41) 3792086, e-mail: urzad@ug.wislica.pl
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 13A/2010, 28B/2010
12 Uwagi