Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu A - nr 25A/2010

Lp. Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o udzielenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 25A/2010
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek na wycinkę drzew gat. jesion wyniosły-2 szt., rosnących na działce nr ewid. 398 w m. Jurków
3 Znak sprawy  
4 Data złożenia 2010-01-29
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Jacek Błachut
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu Wójt Gminy Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (41)3792086 wew. 33, e-mail:urzad@ug.wislica.pl, czas pracy Urzędu 7.00-15.00
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Pan Jan Wiśniewski zam. Ostrów 40 28-160 Wiślica W związku z pismem Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju z dnia 30.08.2010r. r., znak: Kkow. 123/10 w sprawie zatrudnienia Pana przez okres 6 miesięcy przy wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godz. w stosunku miesięcznym, Urząd Gminy w Wiślicy w załączeniu przesyła harmonogram pracy na m-c marzec, w związku z nie wstawieniem się Pana do nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w m-cu wrześniu. W wyznaczonych dniach i godzinach proszę zgłaszać się u Pana Konrada Piwowarczyka – dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy. Otrzymują: 1. Pan Jan Wiśniewski, zam. Ostrów 40, gm. Wiślica 2. A/a Do wiadomości: 1. Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju 2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  
12 Uwagi