Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu A - nr 37A/2010

Lp. Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o udzielenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 37A/2010
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat.jesion-1 szt.,rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0081T Kobylniki-Wiśniówki,na wys. działki nr ewid. 252 w m. Kobylniki
3 Znak sprawy PZD-S4.4430/50/10
4 Data złożenia 2010-10-20
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu Wójt Gminy Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (41)3792086 wew. 33,e-mail:urzad@ug.wislica.pl, czas pracy Urzędu 7.00-15.00
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 36A/2010, 52B/2010
12 Uwagi