Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu A - nr 38A/2010

Lp. Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o udzielenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 38A/2010
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat.topola-1 szt, 2 szt. drzew gatunku wierzba, 1000 m2 krzewów, podcięcie gałęzi u 16 szt. drzew, rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 776 Kraków -Busko Zdrój, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 1266 w km 72+095÷72+100÷72+105 strona lewa oraz w km 67+942÷81+170 strona lewa oraz 11 szt. drzew gatunku topola, 500 m2 krzewów, podcięcie gałęzi u 6 szt. drzew, rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 771 relacji Wiślica-Strożyska, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 436, w km 0+720÷0+730, strona lewa i w miejscowości Górki, na wysokości działki nr ewid. 38 (ark.3), w km 4+230÷4+245÷4 +260÷4+280÷4+670÷4+850÷4+860÷4+950÷5+010, oraz w km 0+000÷6+030, strona prawa i lewa
3 Znak sprawy  
4 Data złożenia 2010-11-26
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Kopia mapy ewidencyjnej,program zadrzewień przydrożnych
7 Nazwa organu Wójt Gminy Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (41)3792086 wew. 33,e-mail:urzad@ug.wislica.pl, czas pracy Urzędu 7.00-15.00
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy  
12 Uwagi