Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu A - nr 39A/2010

Lp. Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o udzielenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 39A/2010
2 Zakres przedmiotowy wniosku Pismo w sprawie uzupełnienia wniosku dot. wycinki drzew w pasie drogowym drogi publicznej oraz ponownym przeanalizowaniu projektu decyzji, sprecyzowania na jakich działkach i w jakich miejscowościach przewidziane jest przeprowadzenie prac i określenie nazwy gatunkowej rodzaju topoli,
3 Znak sprawy WPN.I.660.38.2011.AK
4 Data złożenia 2011-01-12
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku  
7 Nazwa organu Wójt Gminy Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (41)3792086 wew. 33,e-mail:urzad@ug.wislica.pl, czas pracy Urzędu 7.00-15.00
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 38A/2010, 55B/2010
12 Uwagi