Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 1/B/2007

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 1/B/2007
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Postanowienie stwierdzenia braku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy budynku inwentarskiego obory ze stołem paszowym w m. Skotniki Dolne
3 Znak sprawy RS.-7624/5/2007
4 Data wydania 2007-08-07
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Wójt Gminy Wiślica
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Dane w aktach sprawy
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji  
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślica ul. Okopowa 8, pok. nr 7, tel. (041) 3792086 wew. 33
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 1A
12 Uwagi