Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 5/B/2007

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 5/B/2007
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja umorzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 779,780 położonych w Wiślicy przy ul. 1000-lecia PP
3 Znak sprawy RS.- 7624/10/07
4 Data wydania 2007-12-12
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Wójt Gminy Wiślica
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy dane w aktach sprawy
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji  
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica,pok. nr 7,tel. (041)3792086 wew.33, e-mail:urzad@ug.wislica.pl
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 4A
12 Uwagi