Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 6/B/07/2008

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 6/B/07/2008
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Postanowienie potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompowni, linii energetycznych zasilających przepompownie wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi w miejscowościach: Wawrowice, Ostrów, Kuchary, Koniecmosty, Szczytniki, Szczerbaków gm. Wiślica-etapII
3 Znak sprawy RS.- 7624/11/07/07
4 Data wydania 2008-02-12
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Wójt Gminy Wiślica
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Dane w aktach sprawy
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji  
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul.Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pok. nr 7 Referatu Rozwoju Strategicznego,tel. (041)3792086 wew. 33,czas pracy 7.00-15.00
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 5A
12 Uwagi