Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko koordynatora ds. szkoleń, doradztwa i promocji.

Numer sprawy :
2009-09-23
Nabór na stanowisko koordynatora ds. szkoleń, doradztwa i promocji.

 

Zarząd Stowarzyszenia G5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Koordynatora ds szkoleń, doradztwa i promocji. 

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi stanowiska. 

Wykaz wymaganych dokumentów, które ma złożyć kandydat:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie,
6. oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa umyślne,
7. oświadczenie o stanie zdrowia,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Dokumenty kandydat składa w formie poświadczonych odpisów.( Akceptowane będzie własnoręczne poświadczenie)
Termin i miejsce składania podań:
Podania należy składać do 25 września 2009 r. do godziny 16.00, w siedzibie Stowarzyszenia G5, ul. Słupska 31, 28-133 Pacanów.
Dokumenty można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową, decyduje data wpływu.
Termin otwarcia podań: 28 września 2009 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej:  29 września 2009 r. (o godzinie kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie)

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30 września 2009 r.
Informacja o spełnianiu wymagań formalnych oraz rozstrzygnięciu konkursu opublikowane będzie w miejscach ogłoszenia.
Ogłoszenie ukazało się:
- na stronie internetowej Stowarzyszenia G5: www.stowarzyszenieg5.pl 
- na stonie internetowej: www.pacanow.pl, www.solec-zdroj.eu, www.stopnica.pl, www.nowykorczyn.pl, www.wislica.pl. 

PDFOpis_stanowiska_pracy.pdf (40,41KB)

Numer sprawy : OR.210.1.2012
2012-07-02
OGŁOSZENIE

Znak Or.210.1.2012

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Wójt Gminy Wiślica informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica do zatrudnienia na stanowisku pracy referenta na stanowisku ds. gospodarki mieniem komunalnym w Referacie Rozwoju Strategicznego Gminy został/a wybrany/a Pan/i Anna Piotrowska  zamieszkały/a w Kuchary 39

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła merytoryczną selekcję kandydata w przedmiotowym postępowaniu, przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną, której celem było sprawdzenie wymogów postawionych w ogłoszeniu o naborze . Komisja wskazała Panią Annę Piotrowską do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jako kandydatkę, która spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i wykazała się dobrą znajomością zagadnień z zakresu,  ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego oraz ustaw związanych z wykonywaniem czynności na w/w stanowisku.

 

                                                                      

Wójt Gminy Wiślica

/-/mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

                                                                                       

                                                                                        

                     

Wiślica, dnia 25.07.2012 r.