Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 8/B/2008

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 8/B/2008
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia postanawiam stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na inwestycji realizowanej w ramach projektu „Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych i lokalnych w miejscowościach Chotel Czerwony, Skorocice, Brzezie - etap II”, polegającej na : Przebudowie istniejących dróg gminnych o łącznej długości 6420 mb: - Nr 004380 T Hołudza-Brzezie-Chotel Czerwony wraz z drogą lokalną o nr ew.dz. 227/3, 307, 211/1, 211/2 w m. Brzezie, o długości 1530 mb, - Nr 004386 T Skorocice- Aleksandrów o nr ew. dz. 638, 964, 989 w m. Skorocice-Aleksandrów, o długości 3300 mb, - Nr 004378 T Bilczów - Poddębie o nr ew. dz. 1069 w m. Chotel Czerwony – Poddębie, o długości 1590 mb
3 Znak sprawy RS.-7624/03-2/2008
4 Data wydania 2008-07-17
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Wójt Gminy Wiślica
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Gmina Wiślica, ul Okopowa 8, 28-160 Wiślica
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji Wójt Gminy Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pok. 7, czas urzęd. 7.00-15.00, tel. (041)3792 086 wew. 33, e-mail:urzad@ug.wislica.pl
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 6A
12 Uwagi