Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 11/B/07/2008

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 11/B/07/2008
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Postanowienie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: realizacja projektu Aktywizacja gospodarcza Gminy Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych i lokalnych w m.: Chotel Czerwony – Zawierzbie, Zagórze; Łatanice, Szczytniki, Górki, Szczerbaków- etap I
3 Znak sprawy RS.- 7624/12/07/2008
4 Data wydania 2008-11-12
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Wójt Gminy Wiślica
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji  
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 WIślica, pok. nr 7, tel.(041)3792086 wew. 33
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach) postępowanie w toku
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 10A
12 Uwagi