Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 20B/2009

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 20B/2009
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Postanowienie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:„Wykonaniu robót budowlanych mających na celu dostosowanie części budynku istniejącej hali magazynowej na ubojnię trzody chlewnej i zakład przetwórstwa mięsa wraz z budową zbiornika na ścieki technologiczne, na działkach nr ew. 298, 299, 300, 301, 302, 303 obręb Koniecmosty, gm. Wiślica”
3 Znak sprawy RS>- 7624/09/2009
4 Data wydania 2009-09-10
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Wójt Gminy Wiślica
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy dane w aktach sprawy .Przedsięwzięcie polegające na„Wykonaniu robót budowlanych mających na celu dostosowanie części budynku istniejącej hali magazynowej na ubojnię trzody chlewnej i zakład przetwórstwa mięsa wraz z budową zbiornika na ścieki technologiczne, na działkach nr ew. 298, 299, 300, 301, 302, 303 obręb Koniecmosty, gm. Wiślica”
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji Wójt Gminy Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul.Okopowa 8, 28-160 Wiślica,pok. nr 7, tel. (041)3792086w.33,czas urzędowania:7.00-15.00
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach) postępowanie w toku
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 12A/2009
12 Uwagi