Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 21B/2009

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 21B/2009
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Postanowienie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na „Wykonaniu robót budowlanych mających na celu dostosowanie części budynku istniejącej hali magazynowej na ubojnię trzody chlewnej i zakład przetwórstwa mięsa wraz z budową zbiornika na ścieki technologiczne, na działkach nr ew. 298, 299, 300, 301, 302, 303 obręb Koniecmosty, gm. Wiślica”,
3 Znak sprawy RS. - 7624/09/2009
4 Data wydania 2009-09-17
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Wójt Gminy Wiślica
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy dane w aktach sprawy
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji Wójt Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8 ,28-160 Wiślica, pok. nr 7, tel.(041)3792086 w. 33, czas urzędowania 7.00-15.00, adres e-mail: urzad@ug.wislica.pl
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach) postępowanie w toku
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 20B/2009, 12A/2009
12 Uwagi