Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 25B/2009

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 25B/2009
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Uzgodnienie RDOŚ w Kielcach w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu pod nazwą,,Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pod nazwą,,Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy
3 Znak sprawy RDOŚ-26-WPN.II-0713-50/09/mk
4 Data wydania 2009-08-06
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję RDOŚ w Kielcach
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy EZGOK w Rzędowie
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji  
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy,ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (41)3792086 wew.33, czas pracy Urzędu 7.00-15.00, adres e-mail:urzad@ug.wislica.pl
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 23B/2009, 24B/2009
12 Uwagi