Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 26B/2009

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 26B/2009
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Opinia Sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dot.zakresu oraz stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu \"Aktualizacji Planu Gospodarki odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.:\"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy
3 Znak sprawy SE.V-4410/55/KK/09
4 Data wydania 2009-07-21
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Kielcach
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy  
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji  
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel.(041)3792086w.33, adres e-mail:urzad@ug.wislica.pl, czas pracy tut. urzędu: 7.00-15.00
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 25B/2009
12 Uwagi