Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 28B/2009

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 28B/2009
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia postanowienie przekazania wg właściwości wniosku do rozpatrzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju dot. wycinki drzew gat.lipa-2szt, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0088T relacji Łatanice-Hołudza-Bilczów, przy działce nr ewid. 519/3 w m. Hołudza
3 Znak sprawy RS.-7635-3/10
4 Data wydania 2010-01-15
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Powiatowy Zarząd Dróg powiatowych w Busku Zdroju
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy  
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji Wójt Gminy Wiślica
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy Wiślica,ul. Okopowa 8, tel.(41)3792086, e-mail:urzad@ug.wislica.pl
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 13A/2010
12 Uwagi