Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 39B/2010

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 39B/2010
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia decyzja w sprawie wycinki drzewa gat. wierzba-1 szt., rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków-Szczytniki-Nowy Korczyn w m. Szczytniki, na wys. działki o nr ewid. 480/1
3 Znak sprawy RS.-7635-31/2010
4 Data wydania 2010-02-24
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Wójt Gminy Wiślica
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji  
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (41)3792086 wew. 33,e-mail:urzad@ug.wislica.pl, czas pracy Urzędu 7.00-15.00
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 23A/2010, 38B/2010, 24A/2010
12 Uwagi