Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Karta typu B - nr 42B/2010

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 42B/2010
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia decyzja w sprawie wycinki drzewa gat.topola- 1 szt., rosnącego na działce nr ewid. 150 w m.Kuchary
3 Znak sprawy RS.-7635-23/2010
4 Data wydania 2010-02-22
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Wójt Gminy Wiślica
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy  
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji  
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (41)3792086 wew. 33, e-mail:urzad@ug.wislica.pl, czas pracy Urzędu 7.00-15.00
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 27A/2010
12 Uwagi